Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů

 
Standardy retrieverů dle FCI 
Curly Coated Retriever (česky), v originálním znění FCI
Golden Retriever (česky), v originálním znění FCI
Flat Coated Retriever (česky), v originálním znění FCI
Labrador Retriever (česky), v originálním znění FCI
Chesapeake Bay Retriever (česky), v originálním znění FCI 
Nova Scotia Duck Tolling Retriever (česky), v originálním znění FCI

 

Curly Coated Retriever  
v originálním znění FCI
FCI-Standard N° 110 / 23.11.2009  / GB
                                  12.07.2012 / CZ
Překlad: Kateřina Samková
 
ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 28. 07. 2009

VYUŽITÍ: retrívr
KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 8 retrívři, slídiči, vodní psi.
Sekce 1 retrívři.
S pracovní zkouškou.
 
CELKOVÝ VZHLED: Silný, vzpřímený pes s určitým stupněm elegance. Charakteristická srst.
DŮLEŽITÉ PROPORCE: Mírně delší v těle, měřeno od plece k vrcholu sedacího hrbolu, vzhledem ke kohoutkové výšce.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Inteligentní, vyrovnaná a spolehlivá povaha. Statečný, přátelský, sebejistý a nezávislý. Může se jevit rezervovaný.
HLAVA: Klínovitého tvaru při pohledu ze stran i zepředu. Ve správném poměru s velikostí těla.
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Obličejová část a mozkovna stejné délky. Souběžné roviny mozkovny a tlamy.
Stop: Mírný.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Černá u černých a hnědá u játrově zbarvených psů.
Čelisti / zuby: Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.
Oči: Velké, nevystupující, oválného tvaru a šikmo posazené. Tmavě hnědé u černých psů; u játrově hnědých psů odstínem odpovídají barvě srsti.
Uši: Poněkud menší, nasazeny mírně nad úrovní očí; těsně přiléhající k hlavě, pokryté drobnými kudrnkami.
KRK: Silný a lehce klenutý, střední délky, bez náznaku laloku, plynule přecházející do dobře uložených plecí.
TRUP:
Horní linie: Rovná a silná.
Bedra: Krátká, hluboká a silná.
Hrudník: Hluboký, s dobře klenutými žebry, oválný v průřezu, spodní stranou dosahující k lokti. Předhrudí dobře viditelné. Žebra zasahují daleko dozadu.
Dolní linie a břicho: Lehce vtažené.
OCAS: Plynule navazuje na horní linii. Měl by dosahovat zhruba k hleznu. Při pohybu nesen rovný na úrovni horní linie.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: Přední běhy rovné, dobře postavené pod tělem.
Plece: Dobře šikmo dozadu uložené, svalnaté.
Nadloktí: Nadloktí a lopatky zhruba stejné délky.
Nadprstí: Silná.
Přední tlapy: Kulaté, těsně uzavřené s dobře klenutými prsty.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Silná, svalnatá.
Kolena: Přiměřené zaúhlení kolen.
Hlezna: Dobře zaúhlená a nízko posazená.
Zadní tlapy: Kulaté, těsně uzavřené s dobře klenutými prsty.
CHODY / POHYB: Chody bez námahy, plné síly, dosahující daleko dopředu a se silným impulsem zezadu. Paralelní pohyb končetin. Se zvyšující se rychlostí mají tlapy sklon pohybovat se více pod osou těla.
OSRSTĚNÍ
SRST: Srst na těle tvoří silná vrstva malých, těsně stočených kudrnek těsně přiléhajících ke kůži, a to od týla až po špičku ocasu. Bez podsady a holých míst. Na ostatních místech hladká srst.
BARVA: Černá nebo játrová.
VELIKOST:
Ideální výška v kohoutku: Psi: 67,5 cm (27 palců),
Feny: 62,5 cm (25 palců).
VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa a na schopnost vykonávat tradiční práci.
VYŘAZUJÍCÍ VADY
Agresivní nebo přespříliš bojácní psi
Jakýkoliv pes jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, sestouplá v šourku.

zdroj: ČMKU  

návrat na CCR

Golden Retriever  
v originálním znění FCI
FCI-Standard č. 111 / 29. 01. 1999/ GB
ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.06.1987.
VYUŽITÍ:            lovecký pes.
 
KLASIFIKACE F.C.I.:         Skupina       8     retrívři, slidiči, vodní psi.
                                           Sekce          1     retrívři.
                                           S pracovní zkouškou.
 
CELKOVÝ VZHLED: Symetrický, vyvážený, aktivní, výkonný, s vyváženým pohybem; spolehlivý, s laskavým výrazem.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: poslušný, inteligentní a s přirozenými vlohami k práci; laskavý, přátelský, přívětivý a důvěřivý.
HLAVA: vyvážená a dobře ciselovaná.
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: široká, aniž by působila hrubým dojmem; dobře nasazená na krku.
Stop: dobře definován.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: přednostně černá.
Tlama: silná, široká a hluboká.  Délka tlamy přibližně odpovídá délce od stopu k týlnímu hrbolu.
Čelisti / zuby:  čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.
Oči: tmavě hnědé, široce posazené, tmavé okraje očních víček.
Uši: střední velikosti, nasazeny zhruba ve stejné výši jako oči.
KRK: dobré délky, suchý a svalnatý.
TRUP: vyvážený.
Hřbet: rovná horní linie.
Bedra: silná, svalnatá, krátká a pevně svázaná.
Hrudník: hluboký, poskytuje dostatek prostoru srdci.  Žebra hluboká, dobře klenutá.
OCAS: nasazen a nesen na úrovni hřbetní linie, dosahuje k hleznům, na konci není zatočen.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: přední běhy rovné se silnými kostmi.
Plece: dobře šikmo dozadu uložené, dlouhá lopatka.
Nadloktí: stejné délky jako lopatky, díky tomu jsou běhy postaveny dobře pod tělem.
Lokty: těsně přiléhající.
PÁNEVNÍ KONČETINY: zadní běhy silné a svalnaté.
Kolena: dobře zaúhlená.
Bérce: dobré délky.
Hlezna: správně spuštěná, při pohledu zezadu rovná, nejsou vytočená dovnitř ani ven.  Kravský postoj je vysoce nežádoucí.
TLAPY: kulaté a kočičí.
CHODY / POHYB: silný s dobrým posuvem.  Přímý a rovnoběžný pohyb předních i zadních běhů.  Krok dlouhý a volný, bez nadměrného zvedání končetin vpředu.
OSRSTĚNÍ
SRST: hladká nebo zvlněná s dobrými praporci, hustou podsadou odpuzující vodu.
BARVA: Všechny odstíny zlaté nebo krémové, ne červené ani mahagonové.  Povoleno je několik málo bílých chlupů jen na hrudníku.
VELIKOST:
Výška v kohoutku:      Psi         56 - 61 cm (22-24 palců);
                                             Feny    51 - 56 cm (20-22 palců).                    
VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa
 
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

  návrat na GR

Flat Coated Retriever
v originálním znění FCI
FCI-Standard N° 121 / 28.10.2009  / GB
                                  16.07.2012/ CZ
Překlad: Kateřina Samková
ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 28.07.2009

VYUŽITÍ: lovecký pes.
KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 8 retrívři, slídiči, vodní psi.
Sekce 1 retrívři.
S pracovní zkouškou.
CELKOVÝ VZHLED: Bystrý, aktivní pes střední velikosti s inteligentním výrazem, silný bez těžkopádnosti, elegantní, aniž by byl příliš hubený.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Obecně obdařen přirozenými vlohami loveckého psa, optimismem a vlídností, které se projevují nadšenou akcí ocasu; spolehlivý a laskavý.
HLAVA: Dlouhá a půvabně modelovaná.
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Plochá a středně široká.
Stop: Mírný stop mezi očima, nikdy není zdůrazněn, linie hlavy nejsou konvergující ani divergující.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Dobré velikosti, s otevřenými nozdrami.
Čelisti / zuby: Čelisti dlouhé a silné, schopny nést zajíce nebo bažanta, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo. Zuby zdravé a silné.
Oči: Střední velikosti, tmavě nebo oříškově hnědé, s velmi inteligentním výrazem (kulaté vystupující oči jsou vysoce nežádoucí). Nejsou uloženy šikmo.
Uši: Malé a dobře nasazené, a nesené ploše přilehlé ke stranám hlavy.
KRK: Hlava dobře posazená na krku; krk přiměřené délky a bez hrubosti; symetricky a šikmo nasazený na plece, dobře přecházející do hřbetu, umožňuje psovi snadno hledat stopu.
TRUP:
Bedra: Krátká a kvadratická. Otevřená a dlouhá bedra jsou vysoce nežádoucí.
Hrudník: Hluboký a široký, s dobře vyjádřeným hrudníkem. Přední žebra plochá. Dobře vyvinutý hrudní koš, který se postupně vyklenuje a uprostřed je výrazně klenutý, ale směrem k pánevním končetinám klenutí opět ubývá.
OCAS: Krátký, rovný a dobře nasazený, nesen vesele, ale nikdy nad úrovní hřbetu.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: přední běhy rovné se silnými a kvalitními kostmi.
Lokty: Pohybují se čistě a rovnoměrně podél hrudníku.
Přední tlapy: Kulaté a silné s těsně přiléhajícími a dobře klenutými prsty. Polštářky silné a tvrdé.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Svalnaté. Měly by být rovnoběžně postaveny a rovné.
Kolena: Přiměřeně zaúhlená.
Nárty: Přiměřeně zaúhlené a hluboko posazené. Kravský postoj je vysoce nežádoucí.
Zadní tlapy: Kulaté a silné s těsně přiléhajícími a dobře klenutými prsty. Polštářky silné a tvrdé.
CHODY / POHYB: Volný a plynulý, přímý a rovnoběžný při pohledu zepředu a zezadu.
OSRSTĚNÍ
SRST: Hustá, jemné až střední textury a dobré kvality, co nejhladší. Končetiny a ocas nesou výrazné prapory. Praporce v dospělosti dotvářejí eleganci dokonalého psa.
BARVA: Pouze černá nebo játrová.
VELIKOST:
Upřednostňovaná výška: Psi: 59 - 61,5 cm (23-24 palce),
Feny: 56,5 – 59 cm (22-23 palce).
Upřednostňovaná hmotnost v pracovní kondici:
Psi: 27-36 kg (60-80 lbs),
Feny: 25-32 kg (55-70 lbs).
VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa a na jeho schopnost vykonávat tradiční práci.
Vyřazující vady:
Agresivní nebo příliš plaší psi
Jakýkoliv pes jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.

POZN.: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.
zdroj: ČMKU

návrat na FCR   

Labrador Retriever
v originálním znění FCI
ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie.
Překlad: Ing. Kateřina Bečková
 
DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010.
VYUŽITÍ: Retrívr.
KLASIFIKACE FCI:         Skupina 8   Retrívři, slidiči,
                                                           vodní psi.
                                                  Sekce     1   Retrívři.
                                         S pracovní zkouškou.
 
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Častou teorií je, že labradorský retrívr pochází z pobřeží Grónska, kde rybáři používají psa podobného vzhledu k donášení ryb. Vynikající vodní pes; k tomu mu napomáhá i jeho srst odolná vůči vlivům počasí a unikátní ocas tvarem podobný vydřímu.
Pokud labradorského retrívra zasadíme do srovnání, nejedná se o velmi staré plemeno, jeho chovatelský klub byl založen v ruce 1916 a organizace Yellow Labrador Club byla založena v roce 1925. Svůj brzký věhlas si plemeno získalo při práci v poli. Labradora původně představil na březích koncem 19. Století plukovník Peter Hawker s Hrabětem z Malmesbury. Lorna, hraběnka z Howe, popsala tohoto psa, tehdy zvaného Malmesbury Tramp, jako „jeden z původních kořenů“ moderního labradorského retrívra.
 
CELKOVÝ VZHLED: Silně stavěný, s krátkými bedry, velmi aktivní; (což předem vylučuje přílišnou tělesnou hmotnost nebo substanci) s širokou mozkovnou; širokým a hlubokým hrudníkem a dobře klenutými žebry; široký a silný v bedrech a pánevních končetinách.
 
CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT: Vyrovnaný, velmi činorodý.  Vynikající nos, jemná tlama; vášnivý milovník vody. Přizpůsobivý, oddaný společník.
Inteligentní, horlivý a poslušný, se silnou snahou zavděčit se. Laskavé a přívětivé povahy, bez stopy agresivity nebo nepřiměřené plachosti.
 
HLAVA
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Široká. Čistě řezaná bez masitých lící.
Stop: Vyjádřen.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Široká, nozdry dobře vyvinuté.
Tlama: Silná, není špičatá.
Čelisti / zuby: Čelisti střední délky, čelisti i zuby silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a v čelistech jsou posazeny kolmo.
Oči: Středně velké, vyjadřující inteligenci a dobrou povahu; hnědé nebo oříškově hnědé.
Uši: Nejsou velké ani těžké, visí a těsně přiléhají k hlavě, jsou posazeny poměrně daleko vzadu. 
KRK: Suchý, silný, mohutný, přecházející v dobře postavené plece.
TRUP:
Horní linie: Rovná.
Bedra: Široká, krátká, pevně svázaná a silná.
Hrudník: Dobré šířky a hloubky, s dobře klenutými „sudovitými“ žebry – tento dojem nesmí být vytvářen tím, že pes nese přílišnou hmotnost.
OCAS: Charakteristický znak, velmi silný v nasazení, postupně se zužující ke špičce, střední délky, bez praporců, ale je po celém obvodu pokrytý krátkou, silnou, hustou srstí, což budí dojem „kulatosti“ a tento vzhled je popisován jako „vydří“ ocas. Může být nesen vesele, ale neměl by se stáčet nad hřbet
KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Hrudní končetiny při pohledu zepředu nebo ze strany postavené od loktů kolmo k zemi.
Plece: Dlouhé a šikmé.
Předloktí: Přední silných kostí a rovné.
Přední tlapy: Kulaté, kompaktní; dobře klenuté prsty a dobře vyvinuté polštářky tlap.
PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: dobře vyvinutá záď, směrem k ocasu neklesá.
Koleno: Dobře zaúhlené.
Zadní nadprstí (nárt): Hlezna nízko postavená. Kravský postoj je vysoce nežádoucí.
Zadní tlapy: Kulaté, kompaktní; dobře klenuté prsty a dobře vyvinuté polštářky tlap.
CHODY / POHYB: Volný, pokrývající odpovídající prostor; přímý a rovnoběžný pohyb hrudních i pánevních končetin.
OSRSTĚNÍ
Srst: charakteristický znak, krátká, hustá, bez zvlnění nebo praporců, na omak působí jako tvrdá; podsada odolná proti povětrnostním vlivům.
Barva: Jednobarevná černá, žlutá nebo játrová/čokoládová. Žlutá dosahuje od světle krémové po červenou liščí barvu. Povolena je malá bílá skvrna na hrudníku.
VELIKOST:
Ideální výška v kohoutku:     Psi:          56 – 57 cm.
                                         Feny:        54 – 56 cm.
VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být posuzována jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa a na jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY
·                    Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
·                    Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
 
Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
 

návrat na LR

  Chesapeake Bay Retriever

v originálním znění FCI
Komentář ke standardu Chesapeaka Komentář se standardu chesapeaka ( z pošty p. A Čečrdlové)
AMERICAN  CHESAPEAKE  CLUB  INC. ( z pošty p. A Čečrdlové)
FCI-Standard č. 263 / 12. 03. 1999/ GB
ZEMĚ PŮVODU: USA.
 
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 14.02.1995.
 
VYUŽITÍ: Retrívr stejně výkonný na zemi, jakož i ve vodě.
 
KLASIFIKACE FCI:              Skupina 8   retrívři, slidiči, vodní psi.
                                             Sekce 1       retrívři.
                                             S pracovní zkouškou.
 
CELKOVÝ VZHLED: Chesapeake Bay retrívr je stejně mistrovsky výkonný na zemi, jakož i ve vodě. Vyvinul se v oblasti Chesapeake Bay k lovu vodního ptactva za nejdrsnějších klimatických a vodních podmínek, při kterých často musí prolamovat led, aby mohl provést velmi náročný aport.   Chesapeake Bay retrívr musí během své práce čelit větru, proudění vody a musí být schopen dlouho plavat.  Charakteristické vlastnosti plemene jsou vyvinuty tak, aby Chesapeake Bay retrívr dokázal pracovat s lehkostí, efektivitou a vytrvalostí.  Hlava Chesapeake Bay retrívra je široká a kulatá se středně vyjádřeným stopem.     Čelisti musí být dostatečné délky a síly, aby pes byl schopen nést velké lovné ptactvo lehkým a jemným úchopem.   Osrstění psa se skládá z krátké, tvrdé, vlnité krycí srsti a husté, jemné, vlnité podsady, jež je prosycena značným množstvím přirozeného tuku a je dokonale vhodná do ledových drsných klimatických podmínek, ve kterých Chesapeake Bay retrívr často pracuje.   Tělesnou stavbou je Chesapeake Bay retrívr silný, harmonicky vyvážený, robustně stavěný pes střední velikosti a střední délky trupu i běhů, s hlubokým a širokým hrudníkem. Plece jsou stavěny k dokonale volnému pohybu. Tělesná stavba psa nemá v žádném svém znaku sklony ke slabosti, což platí zejména o pánevních končetinách.  Síla však nesmí být na úkor pohyblivosti či vytrvalosti.
Velikost a hmotnost psa nesmí být přehnané, protože jde o pracovního retrívra aktivní povahy.  Mezi význačné charakteristické vlastnosti patří oči, které jsou velmi jasné, nažloutlé nebo jantarově zbarvené, dále záď, která je na stejné úrovni jako plece nebo o trochu výš, a patrové osrstění s hustou podsadou a krycí srstí, jež je poněkud vlnitější pouze na plecích, krku, hřbetě a bedrech.
DŮLEŽITÉ PROPORCE: Výška od horního okraje lopatky k zemi musí být poněkud nižší než celková délka těla měřená od hrudní kosti k vrcholům sedací kosti.  Hloubka hrudníku by měla dosahovat nejméně k lokti.  Plece až k lokti a vzdálenost od loktů k zemi by měly být shodné.
 
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Chesapeake Bay retrívr je ceněn pro svoji čilou a veselou povahu, inteligenci, klidné chování odpovídající situaci a velmi laskavou a příchylnou povahu s ochranářskými sklony. Při výběru jedinců k chovu a při chovu Chesapeake Bay retrívra se klade důraz především na odvahu, pracovitost, ostražitost, vynikající nos, inteligenci, lásku k vodě, celkovou kvalitu a především odpovídající dispozice.
Extrémní plachost nebo sklony k extrémní agresivitě jsou nežádoucí v chovu tohoto loveckého i společenského psa.
 
HLAVA:
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Široká a kulatá.
Stop: Středně vyjádřený stop.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Hřbet nosu středně krátký.
Tlama:  Přibližně stejné délky jako mozkovna, k čenichu se zužuje, ale není špičatá.
Pysky: Tenké, nepřevislé.
Čelisti / zuby:  Nůžkovému skusu se dává přednost, ale klešťový skus je přijatelný.
Oči: Středně velké, velmi jasné, nažloutlé nebo jantarově zbarvené a široce posazené. Inteligentní výraz. 
Uši: Musí být malé, vysoko na hlavě nasazené, volně visící a středně silné.
KRK: Středné délky, silně svalnatého vzhledu, plynule přecházející do plecí.
TRUP:  Střední délky, nesmí být nemotorný ani kaprovitě vyklenutý, ale v dolní části musí působit dojmem propadlosti, protože slabiny jsou dobře vtažené.
Horní linie:  Záď musí být na stejné úrovni jako plece, nebo o maličko vyšší.
Hřbet: Krátký, kompaktní a silný.
Hrudník: silný, hluboký a široký.   Hrudní koš okrouhlý a hluboký.
OCAS: Střední délky; Středně silný u kořene.  Ocas musí být nesen rovně nebo mírně zatočený a nesmí být zatočený nad hřbet ani nesen zkroucený ke straně.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: Hrudní končetiny nesmí jevit známky slabosti.  Jsou středně dlouhé a rovné, dobrých kostí a osvalení.  Přední běhy musí být při pohledu zepředu a zezadu rovné.
Plece: Plece šikmo uložené s dokonale volným pohybem, velmi silné a bez jakéhokoliv omezení pohybu.
Zápěstí: Mírně skloněné a střední délky.  Paspárky mohou být odstraněny.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Dobré pánevní končetiny jsou velmi důležité.  Musí vykazovat stejně síly jako hrudní končetiny.  Pánevní končetiny nesmí jevit známky slabosti.   Pánevní končetiny musí být zvlášť silné, aby poskytovaly dostatečný hybný moment při plavání.  Běhy musí být středně dlouhé a rovné, dobrých kostí a osvalení.  Zadní běhy musí být při pohledu zepředu a zezadu rovné.   Paspárky na pánevních končetinách musí být odstraněny.
Kolena: Dobře zaúhlená.
Hlezna: Vzdálenost od hlezna k zemi musí být střední délky.
TLAPY: Zaječí tlapy s prsty spojenými blánou dobré velikosti s dobře klenutými a uzavřenými prsty.
CHODY / POHYB:  Chody by měly být plynulé, volné a bez námahy, budící dojem velké síly.   Při pohledu ze strany musí být prostorný bez jakéhokoliv omezení pohybu vpředu a se silným odrazem zezadu, pružný v kolenech a hleznech.  Při pohledu zepředu nesmí lokty jevit známky vytočení ven.  Při pohledu zezadu nesmí pánevní končetiny jevit známky kravského postoje.  S rostoucí rychlostí mají běhy sklon blížit se k ose těla pod těžiště.
OSRSTĚNÍ:
SRST: Osrstění musí být silné a krátké, nikde nesmí přesahovat délkou 4 cm (1 ½"), s hustou, jemnou, vlnitou podsadou.  Srst na obličejové části a končetinách musí být velmi krátká a rovná, s tendencí k vlnitosti jen na plecích, krku, hřbetu a bedrech.    Střední praporce na zadní straně pánevních končetin a na ocasu jsou přípustné.  Textura srsti Chespeake Bay retrívra je velmi důležitá, protože Chespeake Bay retrívr se používá k lovu i za těch nejnepříznivějších klimatických podmínek a často pracuje v ledu a sněhu.  Tuk v drsné vnější srsti i vlnité podsadě má mimořádnou důležitost, protože chrání psa, aby studená voda nepronikla na kůži Chespeake Bay retrívra, a umožňuje také rychlé uschnutí srsti psa.  Osrstění Chespeake Bay retrívra musí odolávat vodě stejně jako kachní peří.   Když Chespeake Bay retrívr vyjde z vody a otřese se, jeho srst nesmí zadržovat vodu, ale smí být spíše jen vlhká.
BARVA: Barva Chespeake Bay retrívra se musí co nejvíce blížit barvě jeho pracovního prostředí.  Přípustný je jakýkoliv odstín hnědé, ostřicové nebo barva uschlé trávy. Přednost se dává jednobarevným psům.   Žádné barvě se nedává přednost před ostatními.  Bílé skvrny na hrudi, břichu, prstech nebo zadní straně končetin (bezprostředně nad velkým polštářkem tlap) jsou povoleny, ale čím menší skvrny, tím lépe a přednost se dává jednobarevným psům.   Při posuzování psa v kruhu musí být důkladně zvažována barva srsti a její textura.  Jizvy utrpěné při práci se nepenalizují.
VELIKOST A HMOTNOST:
Výška:         Psi:   požadovaná výška  23 až 26 palců; (58 – 66 cm);
                  Feny požadovaná výška  21 až 24 palce; (53 – 61 cm).
Jedinci přehnané nebo nedostatečné velikosti musí být přísně penalizováni.
Hmotnost: Psi musí vážit od 65 do 80 liber (29,5 až 36,5 kg). Feny musí vážit od 55 do 70 liber (25 až 32 kg).
VADY: Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.
 
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
·      Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
·      Jedinci s nedostatečně vyjádřenými charakteristickými vlastnostmi.
·      Podkus nebo předkus.
·      Paspárky na pánevních končetinách.
·      Kučeravá srst nebo srst se sklonem k vlnitosti na celém těle.
·      Praporce na ocasu nebo bězích přesahující délkou 4,5 cm (1 ¾")
·      Černá barva
·      Bílá na kterékoliv části těla s výjimkou hrudníku, břicha, prstů nebo zadní strany tlap.
 
Otázky srsti a celkového typu a vyváženosti mají přednost před jakoukoliv bodovou tabulkou, která by mohla být zpracována. Chesapeake Bay retrívr musí být harmonických proporcí. Jedincům s kvalitní srstí a dobře vyváženým se dává přednost před jedinci, kteří jsou vynikající v jedné vlastnosti, ale slabí v jiné.
 
BODOVÁ STUPNICE:
·      Hlava včetně pysků, uší a očí                                 16
·      Krk                                                                          4
·      Plece a trup                                                           12
·      Pánevní končetiny a kolena                                   12
·      Lokty, běhy a tlapy                                                 12
·      Barva                                                                       4
·      Záď a ocas                                                             10
·      Osrstění a textura                                                   18
·      Celkový dojem                                                        12
                                                           __________________                                                                         100
 
PŘIBLIŽNÉ MÍRY:
PALCE
·      Délka hlavy od čenichu k týlnímu hrbolu      9½ až 10 (24,1 – 25,4 cm)
·      Obvod u uší                                              20 až 21 (50,8 – 53,3 cm)
·      Tlama pod očima                                       10 až 10 ½ (25,4 až 26,7 cm)
·      Délka uší                                                   4 ½ až 5 (11,4 až 12,7 cm)
·      Šířka mezi očima                                       2 ½ až 2 ¾ (6,4 – 7 cm)
·      Obvod krku těsně u plecí                            20 až 22 (50,8 – 55,9 cm)
·      Obvod ve slabinách                                    24 až 25 (61 – 63,5 cm)
·      Délka od týlního hrbolu ke kořeni ocasu       34 až 35 (86,4 – 88,9 cm)
·      Obvod stehna                                            19 až 20 (48,3 – 50,8 cm)
·      Mezi nasazením uší přes mozkovnu             5 až 6 (12,7 – 15,2 cm)
·      Od týlního hrbolu k vrcholku lopatek           9 až 9 ½ (22,9 až 24,1)
·      Od lokte k lokti přes plece                           25 až 26 (63,5 – 66 cm)
 
 
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
 

 návrat na CHBR

Nova Scotia Duck Tolling Retriever
v originálním znění FCI
 
FCI-Standard č. 312 / 05. 02. 1999 / GB
ZEMĚ PŮVODU: Kanada
 
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.06.1987.
 
VYUŽITÍ: Tolling retrívr běhá, skáče a hraje si podél břehu a může být přitom sledován celým hejnem kachen. Občas zmizí z dohledu a poté se opět rychle objeví. Je podporován skrytým lovcem, který psovi hází malé klacíky nebo míčky.  Hra psa vzbuzuje zvědavost kachen, které plavou v určité vzdálenosti od břehu, a tím jsou kachny nalákány na dostřel.  Tolling retrívr je poté vyslán, aby přinesl mrtvé nebo zraněné ptáky.
 
KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 8      retrívři, slidiči,
                                                           vodní psi.
                                            Sekce 1   retrívři.
                                            S pracovní zkouškou.
 
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:  Plemeno Nova Scotia Duck Tolling Retriever vzniklo v Novém Skotsku na počátku 19. století a sloužil jako návnada a k přinášení vodního ptactva.
 
CELKOVÝ VZHLED: Tolling retrívr je středně velký, silný, kompaktní, vyvážen, dobře osvalený pes; je středních až těžkých kostí, velmi obratný a čilý, ostražitý, bdělý a rozhodný.  Mnoho psů tohoto plemene má poněkud smutný výraz až do okamžiku, kdy jdou do práce; pak se jejich výraz mění na intenzivní soustředění a vzrušení.  Při práci mají tito psi rychlou, hbitou akci, s hlavou nesenou téměř na stejné úrovni s linií hřbetu a neustále se pohybujícím ocasem s bohatými praporci.
 
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Tolling retrívr je vysoce inteligentní, snadno se cvičí a má ohromnou vytrvalost.  Je silným a zdatným plavcem. Je přirozeným a houževnatým retrívrem na zemi i z vody. Je vždy připraven hbitě jednat, jakmile postřehne nejmenší pokyn k aportování.  Jeho silně vyvinutý smysl pro aportování a hravost jsou velmi důležité vlastnosti pro jeho lovecké schopnosti.
 
HLAVA: Jasně řezaná a poněkud klínovitá.
 
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Široká mozkovna je jen lehce zaoblená, týlní hrbol nevystupuje a líce jsou ploché.  Dobrá míra průměrného psa je 14 cm mezi ušima. Tento rozměr se mírně zužuje zhruba na 3,8 cm na konci nosní kosti.  Délka hlavy je přibližně 23 cm od nosu k vrcholku týlnímu hrbolu, ale hlava musí být ve správném poměru k velikosti těla.
Stop: Střední.
 
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Zužuje se od nasazení ke špičce, nozdry jsou dobře otevřené.  Barva by měla odpovídat barvě srsti nebo být černá.
Tlama: Zužuje se v čisté linii od stopu ke špičce nosu, dolní čelist je silná, ale není vystupující.  Dolní linie tlamy probíhá téměř rovně od koutku tlamy ke hraně kosti dolní čelisti. Hloubka tlamy u stopu je větší než u špičky nosu.  Srst na tlamě je krátká a jemná.
Pysky: Přiléhají těsně, tvoří z profilu jemnou křivku, nejsou nijak těžké.
Čelisti / zuby:  Dostatečně silné, aby pes mohl nést i velkého ptáka, velmi důležitá je měkká tlama. Správný skus jsou těsné nůžky; vyžaduje se plnochrupost.
Oči: Posazené široko od sebe, mandlového tvaru, střední velikosti.  Barva jantarová až hnědá.  Výraz přátelský, pozorný a inteligentní.  Okraje očních víček mají stejnou barvu jako pysky.
Uši: Trojúhelníkové, střední velikosti, vysoko nasazené vzadu na mozkovně, u základny velmi lehce vzpřímené, dobře osrstěné s praporci na zadní straně skladu, s krátkou srstí na zaoblených špičkách.
 
KRK: Silně osvalený a dobře nasazený, střední délky, bez jakýchkoliv známek volné kůže na hrdle.
 
TRUP:
Horní linie: Rovná.
Hřbet: Krátký a rovný .
Bedra: Silná a svalnatá.
Hrudník: Hluboký, Hrudní kost dosahuje až na úroveň loktů. Žebra dobře klenutá; nejsou sudovitého tvaru ani plochá.
Břicho: Středně vtažené.
 
OCAS: Pokračuje v přirozeném velmi mírném sklonu zádě, široký u kořene, bohatě osrstěný s těžkými praporci; poslední obratel dosahuje nejméně k hleznu.  Ocas může být nesen pod úrovní hřbetu s výjimkou okamžiků, kdy je vzbuzena pozornost psa. Tehdy je ocas zatočen nahoru, nikdy se ale nedotýká trupu psa.
 
KONČETINY:
 
HRUDNÍ KONČETINY: Měly by vypadat jako rovnoběžné sloupy; rovné a silných kostí.
Plece: Plece svalnaté, s lopatkou dobře skloněnou vzad a dobře uloženou. Lopatka přináší dobrý sklon kohoutku směrem ke krátkému hřbetu.  Lopatka a pažní kost jsou zhruba stejné délky.
Lokty: Měly by těsně přiléhat, nejsou vytočené ani vbočené, pracují hladce a stejnoměrně.
Zápěstí: Silné, mírně skloněné.
Přední tlapy: S prsty spojenými blánou střední velikosti, těsně uzavřené prsty, kulaté tlapy s dobře klenutými prsty a silnými polštářky.  Paspárky mohou být odstraněny.
 
PÁNEVNÍ KONČETINY: Svalnaté, široké a vzhledem kvadratické.  Zaúhlení končetin vpředu a vzadu musí být harmonicky vyvážené.  Horní a dolní část jsou přibližně stejně dlouhé.
Stehna: Velmi svalnatá.
Kolena: dobře zaúhlená.
Hlezna: Dobře spuštěná dolů, nejsou vtočená dovnitř ani vytočená ven.  Paspárky musí být odstraněny.
Tlapy pánevních končetin: Jako u hrudních končetin.
 
CHODY / POHYB:  Tolling retrívr kombinuje dojem síly s pružným, čilým pohybem. Vpředu je pohyb prostorný a zezadu plný síly. 
Tlapy nejsou vytočené ven ani vtočené dovnitř a končetiny se pohybují po přímce.  S rostoucí rychlostí se tlapy psa dostávají pod osu těla do jedné linie; hřbet zůstává v pohybu vodorovný.
 
OSRSTĚNÍ
 
SRST: Tolling retrívr byl vyšlechtěn k aportování zvěře z ledově studené vody a musí mít dvojitou srst odpuzující vodu. Srst je střední délky a jemnosti s hustou a měkčí podsadou.  Srst může být mírně zvlněná na zádi, ale jinak je rovná.  Zimní srst tvoří v některých případech dlouhé, volné kadeře na hrdle. Praporce jsou měkké na hrdle, za ušima a na zadní straně stehen a praporce na hrudních končetinách jsou středně vyvinuté.
 
BARVA: Barva je různých odstínů červené nebo oranžové se světlejšími praporci a spodní stranou ocasu a obvykle nejméně s jedním z následujících bílých znaků: špička ocasu, tlapy (skvrna nepřesahuje přes nadprstí), hruď a lysina.  Pes jinak vysoké kvality nesmí být penalizován pro nedostatek bílé.  Pigment nosu, pysků a okrajů očních víček je masově zbarvený, v barvě srsti nebo černý.
 
VELIKOST A HMOTNOST:
Ideální velikost psů starších 18 měsíců je     48 – 51 cm
                         fen starších 18 měsíců      45 – 48 cm
Jeden palec (2,5 cm) nad nebo pod ideální výšku je povolen.
Hmotnost: Musí být ve správném poměru s výškou a kostmi psa – orientačně: 20 – 23 kg u dospělých psů; feny 17 – 20 kg.
 
VADY: Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.
·       Divergující nebo konvergující linie tlamy a mozkovny.
·       Srázný stop.
·       Jasně růžový nos.
·       Nos, oční víčka a oči jiné než předepsané barvy.
·       Podkus.
·       Velké, kulaté oči.
·       Vyklenutý, propadlý hřbet.
·       Ochablá bedra.
·       Ocas nesený za pohybu pod úrovní hřbetu.  Ocas příliš krátký,
     zalomený nebo zatočený a dotýkající se hřbetu.
·       Prošlápnuté přední nadprstí.
·       Rozevřené nebo tenké tlapy.
·       Otevřená srst (ne dostatečně hustá, volná).
·       Nedostatek substance u dospělých psů.
·       Psi o více než jeden palec (2,5 cm) nad nebo pod ideální výšku.
 
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
·       U dospělých jakákoliv známka plachosti.
·       Skvrnitě depigmentovaný nos.
·       Podkus větší než 3 mm.
·       Předkus, zkřížený skus.
·       Nedostatek kůže spojující prsty.
·       Bílá na plecích, kolem uší, na hřbetě nebo šíji, na zádi nebo slabinách.
·       Stříbřitá srst, šedá v srsti, černé oblasti v srsti.
·       Jakákoliv jiná barva než odstíny červené a oranžové.
 
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
 
Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

návrat na NSDTR

  [úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]