Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce Retrieverů  


Klubové Všestranné zkoušky retrieverů
se zadáním titulu CACT a res. CACT
Borek u Miletína 23.10.2004 - 24.10.2004
Hlavní rozhodčí - JUDr. Hotař Bohumil
 
Výsledková listina
Plemeno Jméno Vůdce Cena Body  
LR PARADISE PEARL TANKARAM MVDr. Eva Čerešňáková I. 353 CACT
LR BARBARA SIRIUS ing. Eva Černá I. 350 res. CACT
LR WARM SMILE TANKARAM R. Laušman I. 345  
LR DIA Z TRČKOVÝCH LESU MVDr. Josef Nosek I. 341  
LR RÁCHEL BRI COL BLACK AND WHITE Jana Janěvová I. 328  
LR ROMANTIC LOVE TANKARAM MVDr. Eva Čerešňáková II. 323  
LR CLASSIC LOOK TANKARAM Bohumil Vinš II. 294  
LR GRAND DOMINIK Markéta Koucná II. 277  
GR BRUCE OF DREAM TEAM Marie Šustová neuspěl
LR BESSY OD DŘEVNICKÉ LÁVKY Josef Ouzký neuspěl
 

Všestranné zkoušky retrívrů se zadáním titulu CACT a res. CACT konané pod záštitou KCHLS a sekce retrívrů  připravilo MS Pod Zvičinou – Vřesník v pěkném  prostředí v okolí obce Borky u Miletína. Ke zkouškám se přihlásilo 12 psů,  ale prezentovalo se jich pouze 10. ( 9 LR, 1 GR ). Práci v lese a ve vodě pod vedením  pana Mikeše posuzovali  rozhodčí  L. Šeráková a M. Řezníček. Vedoucím skupiny pro polní práci byl pan Vrabec a  posuzovali ji zkušení rozhodčí Ing. J. Horyna a   J. Schejbal. U obou skupin střídavě hospitoval čekatel B. Danielovský. Lokality pro zkoušení psů byly organizátory vybrány dobře. Menší problémy byly pouze v práci ve vodě, kde chybělo rozsáhlejší rákosí. Důležité bylo nádherné počasí typického „Babího léta“ po oba dva dny a hlavně velice pěkné výkony předváděných psů. Korona byla sice méně početná, ale o to více přející všem soutěžícím a tak zkoušky probíhaly v příjemné atmosféře tak, jak by to mělo mezi kynology být. Mezi soutěžícími bylo několik nemyslivců, ale přesto rozhodčí vyžadovali dodržování mysliveckých tradic. První den vystavil konečnou dvěma psům, kteří nezvládli disciplínu přinášení srstnaté, ale další psi pokračovali bez zaváhání po celý průběh zkoušek. Celkové hodnocení vyznělo úspěšně. 5 psů ukončilo zkoušky v I. ceně a 3 v ceně II. Byl zadán titul CACT i res. CACT. Potěšující bylo i početné zastoupení žen ve startovním poli a hlavně jejich úspěšnost.

        Závěrem děkuji organizátorům zkoušek pod vedením ředitele zkoušek pana Radka Laušmana, členům mysliveckého sdružení Pod Zvičinou – Vřesník, MVDr. Noskovi a MVDr. Čerešňákové, kteří připravili velice pěkné prostředí soutěžícím i rozhodčím.

                                                                         Vrchní rozhodčí

                                                                         JUDr. Hotař Bohumil