Mezinárodní zkoušky přinášení retrieverů

o Rožmberský pohár

se zadáním titulu CACIT & CACT

Třeboň 4. - 6.10. 2002

Slavnostní nástup vůdců
Slavnostní nástup - sbor rozhodčích Slavnostní nástup trubačů Slavnostní nástup - sbor rozhodčích
Vůdci - los 1 až 2 Vůdci - los 2 až 5 Vůdci - los 3 až 9 Vůdci - los 7 až 9 Vůdci - los 7 až 10 Vůdci - los 9 až 11
Vůdci - los 11 až 14 Vůdci - los 12 až 15 Vůdci - los 14 až 17 Vůdci - los 16 až 19 Vůdci - los 18 až 20 Vůdci - los 20 až 21

 

Ředitel zkoušek :
ing. Jan Kubeš
Vrchní rozhodčí :
ing. Bohumil Kovář
Rozhodčí - voda :
Marian Novák - Slovenská republika, MVDr. Bohumil Brož 
Rozhodčí - pole :
Milan Hampl, Alois Havrlant
Rorhodčí les :
Miloš Kašpar, Miroslav Pecháček

Čekání u vody

Hodnocení práce u vody

Čekání u vody - Lakeshore Bob Vlci luka
Čekání u vody - Dick Regent Plus a Fr. Šedivý

Po disciplínách u vody - Rajka z Vlčí stepi

Radost z dobře odvedené práce - Cartagane z Vlčích luk
Startovní listina
Výsledky - známky z disciplín
Výsledky  - dosažené časy
Výsledky - pořadí dle bodů
Příspěvek vrchního rozhodčího - ing. Bohumila Kováře
Příspěvek Pavly Koukolové
Vítěz zkoušek - LR Diana Regent Plus - vůdce mgr.Oldřich Blecha

Vítěz zkoušek - LR Diana Regent Plus - vůdce mgr.Oldřich Blecha

Vítěz zkoušek - LR Diana Regent Plus - vůdce mgr.Oldřich Blecha
Vítěz zkoušek - LR Diana Regent Plus - vůdce mgr. Oldřich Blecha  1. cena, 180 bodů, CACIT, CACT
GR Ara Bellis Perrenis - vůdce Pavla Koukolová LR Nikita od Spikalských lip - vůdce Lumír Růžička LR Dick Regent Plus - vůdce František Šedivý LR First Man Draco Minor - vůdce Miloslav Šafařík LR Astor od Vltavské stráně - vůdce Karel Jedlička
2. místo - GR Ara Bellis Perrenis
vůdce Pavla Koukolová
1. cena, 180 bodů
res. CACIT, CACT
Nejlepší práce na poli
3. místo - LR Nikita od Spikalských lip
vůdce Lumír Růžička
1. cena, 180 bodů
res. CACT
4. místo - LR Dick Regent Plus
vůdce František Šedivý
1.cena, 177 bodů
Nejlepší práce v lese
5. místo - LR First Man Draco Minor
vůdce Miloslav Šafařík
1. cena, 176 bodů
6. místo - LR - Astor od Vltavské stráně
vůdce Karel Jedlička
1. cena, 175 bodů
 
7. místo - 1. cena, 173 bodů
LR Chin Larier
vůdce Tomáš Nováček
8. místo - 1. cena, 171 bodů
LR Lady Violet od Himalájského cedru
vůdce Ilona Bártová
9. místo - 1. cena, 168 bodů
LR Jakobinia od Himalájského cedru
vůdce Karel Jedlička
10. místo - 2. cena, 171 bodů
LR Wai-Tan z Vlčí stepi
vůdce Miroslav Krejčí
11. místo - 2. cena, 167 bodů
LR Rajka z Vlčí stepi
vůdce  Lucie Šeráková
12. místo - 2. cena, 162 bodů
Nejlepší práce na vodě
CBR Cartagane z Vlčích luk
vůdce Jiří Čech
13. místo - 2. cena, 161 bodů
LR Ariela Chyšská buš
vůdce Antonín Míšek
14. místo - 2. cena, 160 bodů
LR Aton spod Veterného mlyna
vůdce Viera Valentová
15. místo - 2. cena, 153 bodů
LR Condy Windsdorf
vůdce Barbora Vrátná
16. místo - 3. cena, 162 bodů
LR Ina z Javořických lesů
vůdce Jan Jemon
17. místo - 3. cena, 153 bodů
LR Centini z Vlčí stepi
vůdce Jaroslav Louda
Radostní rozhodčí Několik slov nazávěr....Poděkování vítěze zkoušek
Ceny pro účastníky
1. místo, CACIT, CACT
Křišťálový Rožmberský pohár - KCHLS, Pohár CACIT, Pohár CACT, Medaile, Barevný televizor,10 kg krmení ANKA HP,  Plaketa slovenského Klubu slídičů, Dárky Masného průmyslu Studená,
2. místo, R. CACIT, CACT,
Nejlepší práce v poli
Pohár R. CACIT, Pohár CACT, Medaile, Fotoaparát Olympus, Rekondiční pobyt v Bertiných lázních v Třeboni pro dvě osoby na 4 dny,  10 kg krmení ANKA HP, Dárky Masného průmyslu Studená
3. místo, R. CACT
Pohár R. CACT, Medaile, Rádio, 10 kg krmení ANKA HP, Dárky Masny Studená 

 

Poděkování sponzorům

Mezinárodních zkoušek přinášení retrieverů o Rožmberský pohár

KCHLS 
Křišťálový Rožmberský pohár
Ertl Glas s.r.o. Říčany
3 dalekohledy
Kanadská obchodní společnost ANKA spol. s r.o.
Ostatní poháry, medaile, barevná televize, vysavač, pro každého učastníka 10kg krmení  ANKA HP
BossCan České Budějovice s.r.o.
Fotoaparát Olympus
Bertiny lázně Třeboň
Rekondiční pobyt v Bertiných lázních v Třeboni pro dvě osoby na 4 dny
 
Masna Studená a.s.
Trvanlivé salámy
Agrico SF Třeboň 
3 rádia
Nakladatelství DONA
20 knih Nakladatelství DONA
Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. - ryby na společnou večeři