Klubové Speciální zkoušky z vodní práce

Horní Kněžeklady 15. 9. 2002

Výsledky - pořadí

Výsledky - známky

Vítěz zkoušek

Golden retriever - Dag z Vlčí stepi

1. cena  - 80 bodů CACT

vůdce Dana Kordová