Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů


AMERICAN  CHESAPEAKE  CLUB  INC. ( z pošty p. A Čečrdlové)

Všem soudcům pro Chesapeake bay retrievery.
 
Americký Chesapeake Club se usnesl na tom, považovat Chesapeake bay retrievery za obecně pracovní plemeno, bez specifického podrozdělení mezi našimi skupinami psů pro tzv. “ lovecké polní práce”, “ lovecké všestranné práce “ a “ jiné pracovní “ ( nelovecké) psy.
 
     V minulém roce byli do řad chovných psů s hrdostí zařazeni dva noví šampioni s oběma tituly: šampion krásy i šampion pracovní ( Dual + Amateur Field Champions). Zdá se, že Chesapeake bay retrieveři jako jediný chov z retrieverů jsou ještě schopni tohoto dosáhnout.
 
     Abychom tuto možnost zachovali a také jako reakci na četné a souhlasné starosti našich členů, chceme Vás upozornit na tři oblasti. Prosíme Vás, abyste tyto body při posuzování  Chesapeake bay retrieverů zcela vážně zohledňovali.
     Pozornost při těchto problémech má pomoci udržet plemeno jako “ pracovní retrievery” nikoliv jako “ show psy” ( psy pro podívanou), závislé na módních představách poroty. Doufáme, že při této příležitosti můžeme počítat s Vaší spoluprací.
 
Velikost:
     Přerostlé expempláře jsou vždy problém. Při přepracování standardu z roku 1993 byla do standardu doplněna dodatečná formulace, týkající se tohoto problému:
“ Síla nesmí jít na obtíž pohyblivosti nebo vytrvalosti. Velikost a konstituce nesmí být nadměrné, protože se jedná o pracovního retrievera a aktivním chováním.”
 
Rozmezí výšky u psů sahá od:            58 cm ( 58,4) do 66 cm ( 65,9)
                                                a:            29 kg ( 29,4)  do 36 kg  (36,2)
                           u fen sahá od:            53 cm ( 53,9) do 61 cm ( 60,9)
                                                a:             25 kg ( 24,9) do 32 kg (31,7)
“ Nadměrečnost nebo podměrečnost musí být přísně trestána.”
Psi nebo feny, které jsou mimo svoji dle pohlaví stanovenou velikost, musí být, nezávisle na tom, zda jsou ještě v mezích obecně stanovené velikosti plemene, potrestáni. Příliž velké nebo příliž malé exempláře ( i když to poslední je mnohem menší problém), nejsou tak způsobilí a schopní vykonávat svou práci. Prosím, přihlížejte k velikosti, když provádíte výběr pro bodování, vítěze chovu a skupinové vítěze.
Barva:
     Chceme Vám připomenout, že “ jedné barvě nesmí být dávána přednost před jinou
I když je jednobarevnost ( žádná bílá), nebo probarvenost ( jedna barva se světlejšími a tmavšími stíny stejné barvy) upřednostňována, připouští se v chovu také barevné vzory u masky, hřbetních znaků, pruhů a tříslově ( játrově) zbarvených bodů. Psi s těmito barevnými vzory nesmí být diskvalifikováni, nebudou jednoduše upřednostňováni.
Anatomické znaky na prsou a bězích musí být využity a posouzeny při rozhodování v tom smyslu, zda je bílá v těchto místech vhodná či nikoliv.
Klub disponuje vynikajícím článkem o barvách, tento článek může být na požádání zaslán, nebo je dostupný prostřednictvím internetu na našem “ World Wide Web site”, s doprovodnými obrazovými příklady ( www2.csn..net/-capeake/ebrcolor.html).
                                          Upozornění: tato adresa je bohužel neplatná.
 
Péče : ( vzhled)
 
     Prosím, myslete neustále na to, že se jedná o pracovního retrievera Chesapeake bay retriever musí být předváděn jako jeden z nejpřírodnějších “ sportovních psů “.
     Srst, která je příliž vykartáčována, aby získala objem, která je nakrémována, aby byla nahrazena pevnost a chybějící podsada, to není dobrá pracovní srst, tak jak je popsána ve standardu.
Dobrá srst musí vykazovat lehké vlny, mít podsadu ( spodní srst), musí být na omak poněkud olejovitá a hrubě strukturovaná.
Soudci si také musí být vědomi toho, že se začíná také u tohoto plemene vyskytovat přílišná péče o srst, včetně stříhání a holení. Toto “ převypracování” je děláno proto, aby se dosáhlo žádoucího zúžení v oblasti slabin, nebo se dosáhlo korektního poměru mezi výškou a délkou. Mimoto předpokládáme diskvalifikaci v případě, že je srst příliž dlouhá.
 
Psi, u kterých jsou jednoznačně rozpoznány znaky po holení a stříhání, musí proto zůstat bez umístění, protože jejich vnější vzhled mohl být pozměněn, abychom se vyvarovali diskvalifikace.
Ale, buďte si vědomi, že je dovoleno mírné osrstění na prutu a na zadních končetinách
 
JUDGE EDUCATION COORDINATOR, DY ANE BALDWIN
PRESIDENT AMERICAN CHESAPEAKE CLUB, MAGGIE HOAGLAND
 
Původ z The American Chesapeake Club Bulletin “ Vol.96S.22
Přeložil z německého textu poskytnutého od pí Karin Edle von Löw: Dr Jiří Volf ( zpracováno v roce 1998)

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]