Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů


Trocha čísel  - DKK retrieverů - naměřených v ČR

Golden Retriever   Labrador Retriever
CZ FCI Počet % CZ FCI Počet %
0/0 A 370 24,50 0/0 A 584 39,73
0/1 a 1/0 B 114 7,55 0/1 a 1/0 B 139 8,74
1/1 B 200 13,25 1/1 B 229 14,40
0/2 a 2/0 C 64 4,24 0/2 a 2/0 C 65 4,09
1/2 a 2/1 C 171 11,32 1/2 a 2/1 C 172 10,82
2/2 C 227 15,03 2/2 C 171 10,75
0/3 a 3/0 D 10 0,66 0/3 a 3/0 D 3 0,19
3/1 a 1/3 D 27 1,79 3/1 a 1/3 D 12 0,75
3/2 a 2/3 D 125 8,25 3/2 a 2/3 D 88 5,53
3/3 D 88 5,83 3/3 D 55 3,46
0/4 a 4/0 E 1 0,07 0/4 a 4/0 E 0 0,00
4/1 a 1/4 E 3 0,20 4/1 a 1/4 E 3 0,19
4/2 a 2/4 E 15 0,99 4/2 a 2/4 E 13 0,82
4/3 a 3/4 E 36 2,38 4/3 a 3/4 E 26 1,64
4/4 E 59 3,91 4/4 E 30 1,89
Celkem   1510 100 Celkem   1590 100
 

Kvalita populace z naměřených jedinců

Negativních jedinců 45,30%   Negativních jedinců 59,87%
Jedinců vhodných pro chov 75,89% Jedinců vhodných pro chov 85,53%
Jedinců nevhodných pro chov 24,11% Jedinců nevhodných pro chov 14,47%
   

 

Flat Coated Retriever   Curly Coated Retriever
CZ FCI Počet % CZ FCI Počet %
0/0 A  94 66,67 0/0 A  8 47,06
0/1 a 1/0 B  19 13,48 0/1 a 1/0 B  2 11,76
1/1 B  19 13,48 1/1 B  3 17,65
0/2 a 2/0 C  0 0 0/2 a 2/0 C  0 0
1/2 a 2/1 C  4 2,84 1/2 a 2/1 C  1 5,88
2/2 C  5 3,55 2/2 C  2 11,76
0/3 a 3/0 D  0 0 0/3 a 3/0 D  0 0
3/1 a 1/3 D  0 0 3/1 a 1/3 D  0 0
3/2 a 2/3 D  0 0 3/2 a 2/3 D  1 5,88
3/3 D  0 0 3/3 D  0 0
0/4 a 4/0 E  0 0 0/4 a 4/0 E  0 0
4/1 a 1/4 E  0 0 4/1 a 1/4 E  0 0
4/2 a 2/4 E  0 0 4/2 a 2/4 E  0 0
4/3 a 3/4 E  0 0 4/3 a 3/4 E  0 0
4/4 E  0 0 4/4 E  0 0
Celkem   141 100 Celkem   17 100
 

Kvalita populace z naměřených jedinců

Negativních jedinců  93,63%   Negativních jedinců  76,47%
Jedinců vhodných pro chov  100% Jedinců vhodných pro chov  94,12%
Jedinců nevhodných pro chov  0% Jedinců nevhodných pro chov  5,88%
   

 

Chesapeake Bay Retriever   Nova Scotia Duck Tolling Retriever
CZ FCI Počet % CZ FCI Počet %
0/0 A 13 26,53 0/0 A  11 35,48
0/1 a 1/0 B 10 20,41 0/1 a 1/0 B  5 16,13
1/1 B  8 16,33 1/1 B  7 22,58
0/2 a 2/0 C  3 6,12 0/2 a 2/0 C  3 9,68
1/2 a 2/1 C  4 8,16 1/2 a 2/1 C  3 9,68
2/2 C  6 12,24 2/2 C  1 3,23
0/3 a 3/0 D  0 0 0/3 a 3/0 D  0 0
3/1 a 1/3 D  0 0 3/1 a 1/3 D  0 0
3/2 a 2/3 D  4 8,16 3/2 a 2/3 D  1 3,23
3/3 D  1 2,04 3/3 D  0 0
0/4 a 4/0 E  0 0 0/4 a 4/0 E  0 0
4/1 a 1/4 E  0 0 4/1 a 1/4 E  0 0
4/2 a 2/4 E  0 0 4/2 a 2/4 E  0 0
4/3 a 3/4 E  0 0 4/3 a 3/4 E  0 0
4/4 E  0 0 4/4 E  0 0
Celkem   49 100 Celkem     100
 

Kvalita populace z naměřených jedinců

Negativních jedinců  63,27%   Negativních jedinců 74,19%
Jedinců vhodných pro chov  89,80% Jedinců vhodných pro chov 96,77%
Jedinců nevhodných pro chov  10,20% Jedinců nevhodných pro chov  3,23%