POHÁR ANKA 2010
SPONZOR SOUTĚŽE
Kanadská obchodní společnost ANKA

 

PES - FENA  ROKU 2010

Kategorie: 
I.  Nejlepší Pracovní pes - 1 za každé plemeno (k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů)
  Nejlepší Pracovní fena - 1 za každé plemeno (k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů)
II. Nejlepší Výstavní pes - 1 za každé plemeno (k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů)
  Nejlepší Výstavní fena - 1 za každé plemeno (k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů)
  Nejlepší retriever - DUAL PURPOSE - bude vybrán 1 pes nebo 1 fena s nejvyšším součinem bodů obou kategorií (součet bodů z výstav [min. 30 bodů] krát součet bodů práce [min 30. bodů]) za každé plemeno
  Retriever roku 2010 - Nejlepší Dual purpose

CHOVATELSKÁ STANICE ROKU 2010

Kategorie: 
I. Chovatelská stanice LR, GR, FCR, CCR, CHBR, NSDTR roku 2010 - jedna za každé plemeno - musí být hodnoceni nejméně tři jedinci s min. počtem 30 bodů pro každou chovatelskou stanici
II. Chovatelská stanice retrieverů roku 2010 - sčítají se dohromady body všech plemen retríeverů (nejméně dvě plemena), každý jedinec musí mít min. 30 bodů
Podklady:  
- Soupis uplatňovaných výstav, titulů a zkoušek
- Kopie Průkazu Původu - oboustranná
- Kopie výstavních posudků
- Kopie kartiček BOB, CACIB, Res. CACIB, Res. CAC
- Kopie tabulek ze zkoušek
- Kontakt na majitele: adresa, tel. číslo, e-mail
- Kategorie do které se přihlašuji
 
POHÁR ANKA 2010 se vyhlašuje pouze pro členy KCHLS.
V soutěži o CHS musí přihlášení majitelé CHS chovat v KCHLS.
 
Uzávěrka soutěže je 31.3.2011
Na přihlášky zaslané po termínu závěrky nebude brán zřetel. Rozhodující je razítko na obálce.
 
Do soutěže se započítávají výsledky pouze přihlášených jedinců.
Do soutěže o Chovatelské stanice roku se přihlašuje pouze majitel CHS.
 
Zkompletované doklady (kartička titulu připnutá k posudkovému listu) zasílejte na adresu:
Ing. Kubeš Jan, Holičky 31, 379 01 Třeboň 
 
  Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskuteční
na Klubové výstavě KCHLS - SEKCE RETRIEVERŮ 7.5.2011
 Vítězům bude zaslána pozvánka!

 

BODOVACÍ TABULKA SOUTĚŽE PES - FENA ROKU 2010

Výstavy: Zkoušky:
V1 5 Oblastní výstava koeficient x 1,0 OVVR 6    
V2 4 Národní výstava x 1,5 cena: I. II. III. Okresní zkoušky koeficient x 1,0
V3 3 Mezinárodní výstava x 2,0 ZV 6 4 2 Klubové zkoušky x 1,5
V4 2 Klubová + Speciální výstava x 3,0 BZ 12 8 4    
V 1 Světová + Evropská výstava x 5,0 SZVP 24 16 8    
Vítěz třídy (na OV) 6    Bez koefic. LZ 30 20 10    
Vítěz* 7    Bez koefic. PZ 30 20 10    
CAJC 9    Bez koefic. ZPR 60 40 20    
Res. CAJC (D) 8    Bez koefic. FTR 80 60 40    
CAC 9    Bez koefic. VZPR 80 60 40    
Res.CAC 8    Bez koefic. CACT 40        Bez koefic.
CACIB 12    Bez koefic. Res. CACT 20        Bez koefic.
Res. CACIB 11    Bez koefic. CACIT 40        Bez koefic.
BOS 10    Bez koefic. Res. CACIT 20        Bez koefic.
BOB 13    Bez koefic.            
BIG 8    Bez koefic.            
BIG II. 7    Bez koefic.            
BIG III. 6    Bez koefic.            
BIG IV. 5    Bez koefic.            
BIS 10    Bez koefic.            
BIS II. 9    Bez koefic.            
BOD 20    Bez koefic.            
*  Oblastní, Národní, Klubový, atd....            

 Zpět

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]