POHÁR ANKA 2007
SPONZOR SOUTĚŽE
Kanadská obchodní společnost ANKA

 

PES - FENA  ROKU 2007

Kategorie: 
I.  Nejlepší Pracovní pes - 1 za každé plemeno (k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů)
  Nejlepší Pracovní fena - 1 za každé plemeno (k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů)
II. Nejlepší Výstavní pes - 1 za každé plemeno (k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů)
  Nejlepší Výstavní fena - 1 za každé plemeno (k započítání výsledků musí mít min. 30 bodů)
  Nejlepší retriever - DUAL PURPOSE - bude vybrán 1 pes nebo 1 fena s nejvyšším součtem bodů obou kategorií (výstavy min. 30 bodů + práce min. 30 bodů) za každé plemeno
  Retriever roku 2007 - Nejlepší Dual purpose

CHOVATELSKÁ STANICE ROKU 2007

Kategorie: 
I. Chovatelská stanice LR, GR, FCR, CCR, CHBR, NSDTR roku 2007 - jedna za každé plemeno - musí být hodnoceni nejméně tři jedinci s min. počtem 30 bodů pro každou chovatelskou stanici
II. Chovatelská stanice retrieverů roku 2007 - sčítají se dohromady body všech plemen retríeverů (nejméně dvě plemena), každý jedinec musí mít min. 30 bodů
Podklady:  
- Soupis uplatňovaných výstav, titulů a zkoušek
- Kopie Průkazu Původu - oboustranná
- Kopie výstavních posudků
- Kopie kartiček BOB, CACIB, Res. CACIB, Res. CAC
- Kopie tabulek ze zkoušek
- Kontakt na majitele: adresa, tel. číslo, e-mail
- Kategorie do které se přihlašuji
Uzávěrka soutěže je 31.3.2008
Na přihlášky zaslané po termínu závěrky nebude brán zřetel. Rozhodující je razítko na obálce.
 
Do soutěže se započítávají výsledky pouze přihlášených jedinců.
Do soutěže o Chovatelské stanice roku se přihlašuje pouze majitel CHS.
 
Zkompletované doklady (kartička titulu připnutá k posudkovému listu) zasílejte na adresu:
Ing. Kubeš Jan, Holičky 31, 379 01 Třeboň 
 
  Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskuteční
na Klubové výstavě KCHLS - SEKCE RETRIEVERŮ 10.5.2008
 Vítězům bude zaslána pozvánka!

BODOVACÍ TABULKA SOUTĚŽE PES - FENA ROKU 2007

Výstavy: Zkoušky:
V1 5 Oblastní výstava koeficient x 1,0 OVVR 6    
V2 4 Národní výstava x 1,5 cena: I. II. III. Okresní zkoušky koeficient x 1,0
V3 3 Mezinárodní výstava x 2,0 ZV 3 2 1 Klubové zkoušky x 1,5
V4 2 Klubová + Speciální výstava x 3,0 LZ 12 8 4    
V 1 Světová + Evropská výstava x 5,0 BZ 12 8 4    
Vítěz třídy (na OV) 6     SZVP 24 16 8    
Vítěz* 7     PZ 30 20 10    
CAJC 9     ZPR 60 40 20    
Res. CAJC (D) 8     FTR 60 40 20    
CAC 9     VZPR 80 60 40    
Res.CAC 8     CACT 40        
CACIB 12     Res. CACT 20        
Res.CACIB 11     CACIT 40        
BOS 10     Res. CACIT 20        
BOB 13                
BIG 8                
BIG II. 7                
BIG III. 6                
BIG IV. 5                
BIS 10                
BIS II. 9                
BOD 20                
*  Oblastní, Národní, Klubový, atd....            

 Zpět

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]