Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů  


!!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!!POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!!POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!!

Členy klubu prosíme, aby vyplněnou ČLENSKOU KARTU a kopii zaplacené SLOŽENKY

(členové Klubu chovatelů loveckých slídičů oboje dostanou v příloze Zpravodaje č. 3/2006)

zaslali do 31. 12. 2006 na adresu matrikářky klubu:

paní WINTEROVÁ Jindra

Zbelítov 29, 399 01 Milevsko,   382 522 220

Členskou kartu je nutné vyplnit pro aktualizaci členské databáze.

Členský příspěvek se platí na dva roky ve výši 500,- Kč, noví členové 600,- Kč.

Pokud opomenete zaplatit členský příspěvek a nezašlete

výše uvedené doklady paní Winterové, nemůžete být zařazeni do aktuálního seznamu členů KCHLS.

!!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!!POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!!POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!!!

Informace PRO NOVÉ ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V KCHLS!!!