Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů  


 
1. Stanovy KCHLS
2. Organizační řád KCHLS
3. Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU
4. Výjimky z chovných podmínek
5. Chovné podmínky jednotlivých plemen sdružených v KCHLS
6. Členství v KCHLS
7. Kárný řád
8. Zásady registrace chovatelských stanic
9. Ochrana osobních údajů v KCHLS
10. Metodický pokyn pro uchovnění psa
11. Výstavy psů a tituly
12. Vyhodnocování DKK
13. Vyhláška o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb.
 
Řád pro mezinárodní šampionát krásy
Řád pro mezinárodní šampionát práce
Kumulativní titul mezinárodního pracovního šampiona a šampiona krásy F.C.I.
ČMKU - jak nato? Jak zažádat o přiznání šampionátů? (Český junior šampion, Český šampion, Český veterán šampion, Interchampion) Jak získat vývozní průkaz původu? Jak získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice?

Metodický pokyn pro uchovnění retrievera

Pokud Váš pes, fena má splněny podmínky chovnosti a máte zájem je použít k reprodukci, zašlete doporučeně žádost o uchovnění s následujícími doklady: 
    - originál průkazu původu
    - originály posudků z výstav
    -  originály soudcovských tabulek ze zkoušek
    -  protokol s výsledkem rtg na DKK
    - doklad o členství v KCHLS (kopie složenky o zaplacení členského příspěvku)
Všechny materily - PP, 2x posudek, RTG a tabulku OVVR posílat v originálu + kopii. A na posudku musí být uvedena výška psa + spočítané zuby. Bez tohoto psa nelze uchovnit.
Žádosti k uchovnění psů zasílejte přímo příslušným poradcům chovu (kontakty ZDE)
 

Metodické pokyny pro vystavení "Doporučení ke krytí"

Pokud je fena chovná a chovatel se ji rozhodne krýt, minimálně 1 měsíc před předpokládaným háráním písemně požádá příslušného poradce chovu o vydání "Doporučení ke krytí". Žádost musí obsahovat jméno a název chovné stanice feny, její ČLP, její reg.číslo KCHLS, kopii dokladu o členství v KCHLS, případně chovatelův návrh na krycí psy, kterými by měl zájem krýt včetně jejich ČLP a reg.č. V případě, že chovatel nemá představu o krycích psech, resp. je začátečník, příslušný poradce chovu navrhne 3 vhodné krycí psy.
Poradce chovu zašle chovateli dvojmo "Doporučení ke krytí", 2x hlášení vrhu a 2x složenku na zaplacení příslušných poplatků KCHLS: 100,- Kč majitel psa, 100,- Kč majitel feny.
Do 8 dnů po nakrytí je chovatel povinen vyplněnou zelenou kopii (odstřihne a ponechá si z kopie"Potvrzení o krytí") zaslat zpět poradci chovu "Doporučení ke krytí" spolu s dokladem o zaplacení obou složenek (kopie).
Do 10 dnů po vrhu zašle chovatel poradci chovu a majiteli krycího psa vyplněné "Hlášení vrhu" a to i v případě, že fena nezabřezla.
Pokud se narodilo více jak 6 štěňat, poradce chovu na základě Hlášení zašle chovateli složenku na částku, rovnající se 200.- Kč za každé nadpočetné štěně (7 štěňat - 200,- Kč, 8 štěňat - 400,- Kč atd. Opět musí chovatel doložit kopií ústřižku složenky provedenou platbu.
Do 10 dnů po vrhu zašle chovatel originál "Doporučení ke krytí" a vyplněnou přihlášku vrhu na Plemennou knihu ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1. Pokud má fena první vrh, zasílá též originál PP.
Přihláška vrhu se vyplňuje způsobem, že jména štěňat v jednom vrhu musí začínat jedním abecedním písmenem, běžně se praktikuje A, B, C atd. Tato posloupnost je pro chovatelskou stanici, nikoliv pro jednotlivou fenu. Příklad: Máte-li 2 chovné feny,  tak jedna má vrh A, druhá B, příští rok C, druhá D atd. Častou chybou je vyplňování "Přihlášky vrhu". Jména se vyplňují nikoliv v pořadí jak se rodí štěňata, ale nejdříve psi, pak feny podle abecedy druhého písmene, tedy: Adam, Aron, Abba, Asta atd. ČMKJ přidělí do příslušné kolonky tetovací čísla a zašle zpět chovateli. V 6-7 týdnech se štěňata otetují, veterinář potvrdí a zašle zpět na ČMKJ. Poté Vám přijdou PP na dobírku.
Pokud Váš chovný pes nebo fena získají další ohodnocení na výstavách nebo zkouškách, je třeba toto doložit na ČMKJ, jinak tyto nové okolnosti nebudou mít štěňata v rodokmenech. 
Všechny materily  posílat v originálu + kopii.
Žádosti o doporučení ke krytí posílejte  zasílejte přímo příslušným poradcům chovu (kontakty ZDE)            
                                                                                        ing. František Korda - hl. poradce chovu - sekce retrieverů

 

 
strana 1
 
strana 2

 

Za RK CZ : prezident p. MVDr. Josef Nosek
Za KCHLS : místopředseda : Ing. Jan Kubeš
                    vedoucí sekce :     Ing. František Korda  
Po předchozích jednání zástupců obou klubů byly dohodnuty tyto sjednocení:
 
Chov retrieverů v jednotlivých klubech: členství je možné v obou klubech současně. 
Chovní jedinci musí být zaregistrováni pouze v jednom klubu i když majitel je členem obou klubů.  
Chovné podmínky plemen retrieverů:
 
1. DKK: 0/0 až 1/1 bez omezení
           0/2, ½,  2/2 musí být pářeni pouze jedinci negativními.
           Za negativní jsou považováni jedinci  0 – 1. st.
 
2. Ověření povahových vlastností retrieverů bude akceptováno podle následujících zkoušek:
     OVVR a všechny lovecké zkoušky lovecké upotřebitelnosti.*a případně jiné, které mají v disciplinách aport.
 
3. Exterier: Nejméně dvě výstavy, z toho jedna vyššího typu, ocenění min 2x VD.
                   Ocenění pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku.
 
4. Chrup:  Dle standartu,
                 u LR a GR může chybět jeden zub
                 u FCR,NSR, CBR, CCR mohou chybět dva zuby.
                 M3 se do tohoto počtu neuvažují a mohou chybět.
                 U neplnochrupých jedinců může být použito k páření pouze plnochrupý jedinec.
 
5. K chovu mohou být použiti jedinci  až v den, kdy dovrší stáří 18 měsíců.
 
 
  MVDr.   Nosek Josef v.r.              Ing. Jan Kubeš v.r.           Ing. Korda František v.r.        
Třeboň 12.4.2000
 
*   slova "a případně jiné, které mají v disciplinách aport" byly ze znění Ujednocených  chovných podmínek na žádost ČMKJ vypuštěna.
 
Chovné podmínky byly podle naších informací probírány na členských schůzích RK  i sekce Retrieverů KCHLS  ještě před jejich podepsáním

Stanovisko ČMKJ k tomuto problému.

Sdělení Předsednictva ČMKU k tomuto problému.

  

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]