ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHLS

Lovečtí španělé, Retrieveři a Vodní psi

25. 10. 2003 České Budějovice

PROGRAM: 7.00 – 8.30 přejímka psů
9.00 – 14.00 posuzování v kruzích
14.30 – 16.30 přehlídky, soutěže

Uzávěrka přihlášek: I. 10. 9. 2003,      II. 5. 10. 2003

Propozice a přihlášky.

Přihlášky a propozice získáte na níže uvedené adrese nebo na internetu

na adrese http://retriver.cz

Přihlášky získáte: Lucie Šeráková
Propozice, nevyplněné přihlášky Chlum 83
složenky  384 51 Volary
informace  tel.: +420 603 728 722

 Přihlášky zašlete:

Vyplněné přihlášky,  Michaela Melionová
s průkazy původu, s certifikáty Cekov 5
a dokladem o zaplacení 338 08 Zbiroh
tel.: +420 371 794 235, 777 235 702
baron@bestbaron.cz

 

Výstavní poplatky:  KV      1. uzávěrka do 10. 9. 2003   2. uzávěrka do 5. 10. 2003
za prvního psa včetně katalogu    500,- Kč 600,- Kč
za dalšího psa    400,- Kč 500,- Kč
baby (nemůže být považován za 1. psa)  100, -Kč  200 - Kč
dorost (nemůže být považován za 1. psa) 100,- Kč 200,- Kč
veteráni (nemůže být považován za 1. psa) zdarma  zdarma
soutěže  100,- Kč 200,- Kč

 

Inzerce v katalogu k 1. uzávěrce:  pro členy klubu  1 A5 strana    500,- Kč ½ A5 str.   250,- Kč
pro ostatní    1 A5 strana  1000,- Kč, ½ A5 str-   500,- Kč
Inzerce v katalogu k 2. uzávěrce: pro členy klubu 1 A5 strana    600,- Kč ½ A5 str.   300,- Kč
pro ostatní  1 A5 strana  1200,- Kč ½ A5 str.   600,- Kč
sponzoři zdarma
jiná komerční inzerce

min. 5000,- Kč

    Konto: Komerční banka,  251 01 Říčany u Prahy, č.ú. 22937531/0100, variabilní symbol 9.

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata!!!

Důležité upozornění: K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii jeho průkazu původu – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu a certifikát o zkouškách nebo kopii potvrzení o VSV, KV,ICH a CH členské země FCI při zařazování psa do tř. pracovní nebo vítězů!

Třídy:     1. třída štěňat 3 - 6 měsíců       
2. třída dorostu 6 - 9 měsíců
3. třída mladých 9 - 18 měsíců     
4. mezitřída 15 - 24 měsíců
5. třída otevřená od 15 měsíců 
6. třída pracovní od 15 měsíců*
7. třída vítězů od 15 měsíců**  
8. třída veteránů od 8 roků 

OCENĚNÍ: Všichni vystavovaní psi obrží diplom, jedinci kteří získali titul Nejhezčí štěně, Nejhezčí dorost, Nejhezčí mladý pes, CAJC, CAC, KV a soutěžící, kteří se umístili v soutěžích na 1. místě obdrží pohár.

TITULY: CAJC, CAC-ČR, Res. CAC-ČR, Klubový vítěz, BOB.

CAJC může obdržet pes i fena s umístěním V1 ve tř. mladých. CAC-ČR může obdržet pes i fena s umístěním V1 z mezitřídy, tř. otevřené, pracovní a vítězů. Res. CAC-ČR může obdržet pes i fena s umístěním V2 z mezitřídy, tř. otevřené, **pracovní a **vítězů. Titul Klubový vítěz (KV) může obdržet pes i fena, kterým bylo uděleno  čekatelství CAC. BOB může obdržet pes i fena, kterým bylo uděleno čekatelství CAJC, titul KV a V1 ve třídě veteránů . Tyto tituly se zadávají v kruzích.

Pro získání titulu Nejhezčí štěně výstavy – nastupují pes i fena s umístěním VN1 ve tř. štěňat. Pro získání titulu Nejhezčí dorost výstavy – nastupují pes i fena s umístěním VN1 ve tř. dorostu. Pro získání titulu Nejhezčí mladý pes výstavy – nastupují pes i fena s umístěním V1 ve tř. mladých. Nejhezečí veterán, Nejhezčí pár psů, Nejhezčí chovatelská skupina, Vítěz soutěže Dítě a pes I. a II. věkové kategorie, Nejhezčí pes výstavy BIS. Tyto tituly se zadávají při odpoledních soutěžích.

Udělení titulů není nárokové.

Rozhodčí:
1) Mrs. Francis Jackson GB      Anglický kokršpaněl všichni psi a Anglický špringršpaněl
2) Mr. Bob Jackson GB      Anglický kokršpaněl všechny feny
3) Mrs. Maria-Luise Doppelreiter A     Ostatní španělé a vodní psi
4) Mrs. Marlene Hepper GB    Labrador Retriever - psi   
5) Mr. David Hepper GB   Labrador Retriever - feny
6) Mrs. Sandy Lane GB   Golden Retriever - psi
7) Mr. Robert Lane GB   Golden Retriever - feny
8) Mrs. Sigrid Jarmer A Ostatní Retrievři
Změna rozhodčích vyhrazena

SOUTĚŽE:

 - Nejhezčí pár psů – pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni.

 - Chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince stejného plemene,  pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.

 - Soutěž dítě a pes – věkové skupiny I. do 10 let, II. do 15 let, platí dosažení data narození přihlášených 1 den před výstavou. Soutěží se se psem, skupiny VIII. FCI zapsaným v některé z plemenných knih států FCI , nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa.

 Doklady k účasti na výstavě:  průkaz původu psa, veterinární osvědčení a očkovací průkaz.

 Veterinární podmínky:

1. Při přejímce psa je nutné předložit platné veterinární osvědčení z místa původu psa v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince a inf. hepatitidě v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok.

2. Psi pocházející z jiných okresů než okres České Budějovice, budou také vybaveni dokladem o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu, provedeném v posledních 3 dnech před výstavou

. Pokyny pro vyplňování přihlášek:

Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes má zkoušku z výkonu (certifikát o vykonané zkoušce), nebo je Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, Národní vítěz, Šampión členské země FCI nebo Interšampion, bude zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. Pro lovecká plemena vystavuje certifikáty ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.

Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Jako doklad se uznává ústřižek poštovní poukázky, orazítkovaný příkaz k úhradě a kopie bankovního výpisu.

Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.

Podmínkou pro zařazení psů do příslušné třídy platí splnění zkoušky ke dni II. uzávěrky, stejně tak u mezinárodního i národního šampiona příslušného státu FCI.

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen skupiny VIII zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, ale na přihlášce nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriérů psa prováděné nadměrným lakováním, tónování srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Majitelé psů s uděleným titulem „BOB jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů. Barevné rázy se posuzují dle ustanovení FCI.

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat (vyjma štěňat na výstavu přihlášených) a jejich prodej na výstavě je zakázán.

Protesty:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, do skončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

 Vytisknout přihlášku =>>>>zde

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]