Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů  


Kalendář KCHLS 2005 

Sekce retrieverů KCHLS rozhodla vydat nástěnný kalendář pro rok 2005 plemen sdružených v KCHLS.

Dle počtu přihlášených zájemců a kvalitě dodaných materiálů by se jednalo :

1. verze 13 listů – ( 6 plemen – retrieverů. 6 plemen – španělů + 1 strana úvodní)

2. verze 25 listů - (2 x 6 plemen – retrieverů, 12 plemen – španělů a vodních psů + 1 strana úvodní)

V případě nezájmu majitelů některých málopočetných plemen může mít kalendář i jinou strukturu.

Při splnění technických parametrů fotografií je naším přáním, aby si jednotlivé sekce  vybraly, která foto umístí na kalendář.

- Náklad 2000 ks.

- Ceny za umístěná foto a inzerci jsou stanoveny tak, aby plně uhradily náklady na vydání tohoto kalendáře. ( bez přispění finančních prostředků KCHLS).

Propozice pro Kalendář  KCHLS 2005

- Cena za umístění fotografie s jménem, tituly psa, jménem, popř. adresou majitele bude 4000,-Kč.

- Cena za umístění firemní inzerce bude 3000,- Kč. Rozhodovat bude datum platby.

- Každý inzerent a  majitel psa umístěného v „Kalendáři KCHLS 2005“ dostane 10 výtisků zdarma.

- Realizační tým si vyhrazuje právo nepřijaté fotografie použít na jiné klubové akce (diplomy, medaile apod.).

- Přijaté i nepřijaté materiály budou na vyžádání vráceny majitelům.

 Kriteria pro výběr

1.     Fotografie na kalendáři bude mít čtvercový rozměr 30 x 30 cm.

       Fotografie musí být v rozlišení 300 dpi tj. 118,11 x 118.11 bodů na 1 cm2. Při uvažované velikosti fotografie na kalendáři 30 x 30 cm to znamená 3543 obr.bodů vodorovně a 3543 obr. bodů svisle  – pro případ digitální fotografie – zasílejte na CD. 

Jinak požadujeme originál fotografie o šířce 24 cm a výšce 18 cm.

2.     Dále fotografie musí mít patřičnou estetickou úroveň. Fotografie musí být pořízena venku bez přítomnosti jakékoliv osoby a bez vodítka . Postoj psa nerozhoduje. Může být v pohybu, v leže atd. Je žádoucí, aby fotografie zdůrazňovala přirozené vlastnosti psa tj. pes v běhu, ve výskoku, ve vodě, s aportem a apod.

3.     Majitel psa musí být členem KCHLS.

4.     Pes musí být z českého chovu (tj. nebude umístěn importovaný jedinec), majitelem český státní příslušník.

5.     Při rovnosti splněných podmínek bude upřednostněn pes majitele aktivně pracujícího pro KCHLS.

 Závěrka pro příjem fotomateriálu a inzerce je jen jedna a to 15.5.2004.

Po tomto datu nebude přijat žádný jiný zájemce neb plánované vydání kalendáře jest 30.6.2004.

Foto zasílejte na CD, nebo originál na adresu : ing. Jiří Šváb, Junácká 1621/13, 169 00 Praha 6, spolu s adresou, telefonním číslem a popisem psa.

Jestli-že bude Vaše foto vybráno, budete vyzváni k platbě. Platbu musíte provést do 7 dnů, jinak bude vybráno foto dalšího zájemce.

 Případné dotazy na tel. čísle 233 358 434