Golden Work Cup 2003 - 2. ročník

Prestižní soutěž pro práceschopné zlaté retrívry

( www.goldenretriever.cz/goldenworkcup )

  ilustrační foto

Cíl soutěže: Stimulovat chovatele zlatých retrívrů k udržení a rozvíjení loveckých vloh v plemeni.
Zakladatel soutěže: Chovatelská stanice The Best Baron .
Účast: Soutěže se mohou zůčastnit všichni jedinci plemene zlatý retrívr bez ohledu na členství jejich chovatelů, majitelů či vůdců v chovatelských klubech. Jedinou podmínkou účasti v soutěži je absolvování posledního FTR v daném roce.
Kritéria soutěže: Souhrn pracovních výsledků v průběhu roku. Vítězem soutěže se stává zlatý retrívr, který získá na loveckých zkouškách přístupných zlatým retrívrům  /ZV, SVP, PZ, BZ, LZ, BZH, FTR, ZPR/ v průběhu kalendářního roku nejvyššího součtu získaných bodů. Fenám se součet bodů násobí koeficientem 1,2. Pokud některou zkoušku pes opakuje, započítává se vyšší bodové ohodnocení. Do výsledků se nezapočítávají body získané na OVVR.
Vyhodnocení: Výsledky soutěže se vyhlašují každý rok na posledním FTR, který se v daném roce koná. Výsledky soutěže budou zveřejněny na www.goldenretriever.cz/goldenworkcup , v klubových zpravodajích RK CZ a KCHLS a na klubových www stránkách.
Přihlášení do  soutěže: Od začátku roku kdykoli, nejpozději 1 týden před posledním FTR v daném roce. Poštou na adresu Chovatelská stanice The Best Baron, Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08 p. Zbiroh, telefonicky 604/708641 nebo emailem  baron@bestbaron.cz .
Doklady: Doložení výsledků bude PP a soudcovskými tabulkami.
Sponzoři: Soutěž sponzorují hodnotnými cenami pro všechny účastníky soutěže chovatelské stanice
Z Brdských luk, Od dívčího skoku a The Best Baron.
 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]