Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů  


Na základě nemožnosti domluvy s RK-CZ o sjednocení chovných podmínek vydala Komise pro chov a zdraví při ČMKU jednotné chovné podmínky pro plemena retrieverů.
Toto rozhodnutí je plně v souladu s usnesením valné hromady ČMKU 2005. Tyto chovné podmínky jsou minimální, zpřísnění je možné.
Součastné chovné podmínky v KCHLS plně odpovídají stanoveným chovným podmínkám Komise pro chov a zdraví při ČMKU.

 

Výňatek ze zápisu komise pro chov a zdraví:

Zápis ze zasedání Komise pro chov a zdraví 05.09.2005

 2) Jednotné chovné podmínky pro plemena retrívrů.

Minimální chovné podmínky:

  • Dvojí ocenění na výstavě ve věku min. 1 rok s výsledkem nejhůře „velmi dobrá“
  • Zkouška: minimálně Ověření vlohových vlastností retrívra (OVVR), nebo jiná lovecká zkouška, na které se zkouší disciplína „přinášení“.
  • Vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů je povinné a do chovu může být zařazen jedinec maximálně se stupněm 2/2. Vyhodnocování musí být prováděno vyhodnocovateli Veterinární komory ČR 
  • Chrup jednoznačně dle standardu.

Klub chovatelů loveckých slídičů a Retriever klub CZ si mohou stanovit přísnější podmínky. V žádném případě chovné podmínky nesmí jít pod tento navržený limit a v případě, že jeden z klubů si stanoví podmínky přísnější, musí uznávat chovné jedince z druhého klubu.

 

 Dopis předsednictva ČMKU:

P ČMKU bylo na svém jednání dne 27.10.2005 seznámeno s návrhem Komise pro chov a zdraví týkajících se chovných podmínek retrieverů. P ČMKU akceptuje touto komisí navržené řešení: základní podmínky 2x min. VD ve věku min 1 roku, zkouška min. OVVR nebo jiná lovecká zkouška, jejíž součástí je disciplína přinášení. DKK do 2/2 (vyhodnocovatelé Vet. komory ČR), chrup dle standartu. Při stanovení přísnějších podmínek jednoho klubu jsou další kluby povinny uznávat si navzájem chovnosti. Tato povinnost vychází z Usnesení VH ČMKU.

Z pověření ČMKU                                                   Ivana Jarošová

                                                                               Sekretariat ČMKU

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]