APORT  CUP  - SOUTĚŽ  V  APORTOVÁNÍ  

     Smyslem této soutěže je dát možnost všem vůdcům předvést úroveň jejich psů v disciplínách aportu a to i těm, kteří nemají přístup do loveckých revírů a obtížně získávají  ulovenou zvěř. Z tohoto důvodu není požadován výslovně aport se zvěří, ale vůdce může použít aporty, na které je jeho pes zvyklý. Pokud si vůdce nepřinese žádný aport, může si aporty na místě vypůjčit nebo bude k přinášení použita divoká kachna.
     Při aportech dvou kusů na vzdálenost 50, 100 a 150 metrů v terénu  i jednoho kusu na vzdálenost 25, 50 a 75 metrů z vody má pes možnost prokázat nejen vrozenou chuť k práci, ale i vyšší úroveň výcviku.
     Při této soutěži pes instalaci aportů na místo může pozorovat a tedy i on může přesně vědět, kde aporty jsou.
     Maximální časový limit pro všechny úlohy je 5 minut, po uplynutí této doby je tedy odvolán i pes, který úlohu nesplnil.
     Soutěže se mohou zúčastnit retrievři s platným průkazem původu uznaným FCI.
     Počet psů předváděných jedním vůdcem ani jejich věk není omezen.
     V závěrečném hodnocení budou vyhodnoceni psi i feny jednotlivých plemen zvlášť.
 
     Každý úspěšný absolvent dostane pohár a diplom s příslušným titulem.
 
     Startovní listina a tedy i pořadí soutěžících psů bude sestavena podle pořadí došlých přihlášek.
 

Pravidla soutěže  -  soutěžní řád :

     Pro úspěšné absolvování soutěže je nutné, aby účastník splnil současně podmínky aportu v terénu i z vody. Z terénu přináší pes dva aporty, z vody jeden.
 
     Pro vyhodnocení soutěže je rozhodující celkový čas.
     Celkový čas je součtem výsledného času z terénu a výsledného času z vody.
     Výsledný čas je součtem dosaženého času plus případné penalizace za nekorektní odevzdání.
     Dosažený čas je čas od vypuštění psa do ukončení úlohy. Je měřen stopkami na desetiny sekundy.
     Penalizace činí 20 sekund za každé nekorektní odevzdání. Maximální penalizace v terénu je dvakrát 20 sekund a z vody jednou 20 sekund.
     Dosažený čas vyhlásí rozhodčí a rozhodne o případných penalizacích.
 

    Aporty v terénu

     Dva aporty v terénu jsou od sebe vzdáleny 50 metrů a jsou pro všechny účastníky po celou dobu soutěže stále na stejném místě - vyznačeném kolíky. Vůdce, rozhodčí i diváci tedy přesně ví, kde aporty jsou. Posouvá se pouze místo pro vypuštění psa – viz. nákres.
      Zde má pes za úkol přinést oba aporty vzdálené podle třídy obtížnosti 50, 100 a 150 metrů  a tyto za startovní čarou vsedě odevzdat do ruky vůdce.
     Maximální limit pro výsledný čas – tj. součet dosaženého času a případných penalizací je 5 minut u všech vzdáleností. Pokud tento požadavek pes nesplní, může využít druhý pokus. Druhý pokus může využít i vůdce, který si chce zlepšit již dosažený čas.
     Dosažený čas je zde doba od vypuštění psa do okamžiku předání druhého aportu . Aport musí být vždy odevzdán za startovní čarou. Pokud pes neodevzdá aport v sedě do ruky vůdce, je mu připočítána k dosaženému času penalizace 20 sekund za každé nekorektní odevzdání.
 
 

Aport z vody

     Zde má pes za úkol přinést jeden kus aportu z vody na vzdálenost, dle třídy obtížnosti,    25, 50 a 75 metrů a na břehu za startovní čarou v sedě odevzdat do ruky vůdce. Rovněž zde platí pravidlo o penalizaci 20 sekund za nekorektní odevzdání. Maximální limit pro výsledný čas – tj. součet dosaženého času plus případná penalizace je 5 minut u všech vzdáleností.
 
    

Dosažené výsledky – celkové pořadí

      Celkové pořadí je určeno součtem celkových časů v jednotlivých třídách obtížnosti. Je samozřejmé, že se lépe umístní psi, kteří úspěšně zvládnou vyšší třídu obtížnosti.  
     Nejlepší psi a feny jednotlivých plemen budou vyhlášeni zvlášť.
     Tituly získají psi a feny,  kteří přinesou do 5 minut aporty z terénu a do 5 minut aport z vody.
  
Velmistr aportér – aport 2 kusy v terénu na 150 m a 1 kus z vody na 75 m
      Mistr aportér – aport 2 kusy v terénu na 100 m a 1 kus z vody na 50 m
                 Aportér – aport 2 kusy v terénu na  50 m a  1 kus z vody na 25 m
      

Závěrečná ustanovení

 
     V průběhu vlastní soutěže může vůdce používat jakékoliv povely bez omezení, tedy i povelu pro odevzdávání v sedě – rozhoduje pouze čas.
     Vůdce nesmí překračovat startovní čáru po dobu práce psa.
 
  
     Každý účastník začíná na základních vzdálenostech a  teprve po jejich úspěšném absolvování postupuje na delší vzdálenost. Používání druhých pokusů na zlepšení již splněného limitu je věcí taktiky.
 
     Pes, který není právě zkoušen a pohybuje se v prostoru pro diváky, musí být upoután na vodítku. Důvodem je, že by mohl velmi významně rušit právě pracujícího psa. Nedodržení tohoto požadavku může být důvodem k vyloučení ze soutěže.
 
     Všichni účastníci soutěže budou mít možnost seznámit se předem s prostorem soutěže, tento prostor bude uzavřen dvě hodiny před jejím zahájením.
 

     Důležité :  Jde o první akci tohoto druhu, která ještě nebyla předložena ČMKU a ČMMJ ke schválení a proto není možné zapisovat výsledky do PP. Z tohoto důvodu nemůžeme počítat ani se žádnou podporou z jejich strany.

     Věříme, že početná účast a prokázaná úroveň přípravy  je základem pro možnou změnu tohoto stavu.

Informace :   
Eva Píchová
Dvořišťská 962
198 00  Praha 9
tel.: 602 600 537
Jindra Hermannová
Briksova 941
198 00 Praha 9
tel.: 777 341 983, 602 841 983
 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]