Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů


Pravděpodobný vznik Retrieverů.   

Pokusím se napsat úvahu o pravděpodobném vzniku Retrieverů. Existuje 6 druhů Retrieverů. Jsou si svou povahou, přístupem k lidem a pracovitostí velmi podobní. Retrieveři patří spolu se slídiči a vodními psy do skupiny VIII. FCI. Vznik Retrieverů spadá do 3 čtvrtiny18. století, kdy rybáři převezli do Anglie několik psů Malého a Velkého psa St. Johna.
                     Po několika století vývoje, který řídili místní rybáři a lovci  na poloostrově Newfoundland, vznikly dvě skupiny Newfoundlandských psů¨- Malý pes St. Johna a Velký pes St. Johna. Tyto dvě skupiny nepředstavovaly určitá dvě plemena, ale dvě skupiny psů přibližně stejných vlastností.
                     Malý pes St. Johna vznikal křížením místních psů v Newfoundlandské zátoce. Místní lovci velmi přísnou selekcí vybírali psi, kteří uměli lákat lovnou zvěř a po jejím slovení ji bez poškození přinést. Takový pes musel projevovat vytrvalost v dohledávce postřelené zvěře, musel mít ochotu k práci ve vodě, pro přinášení střelené pernaté, musel být odolný proti chladu, větru a dalším nepříznivým podmínkám, které se na poloostrově Newfoundland každý rok tvrdě projevovaly.
                     Velký pes St. Johna vznikal také křížením místních psů na poloostrově Newfoundland, ale jeho pracovní určení bylo jiné. Tahání dřeva z lesa, pomoc místním rybářům při vytahování sítí s rybami z moře. Z těchto důvodů byli při selekci vybíráni psi větší, silnější a velice odolní. Například z velkého psa St. Johna vznikl  Newfoundlandský pes, který má s retrievery podobnou povahu a miluje vodu.
                     Ke konci 18 století přivezli rybáři do Anglie několik těchto psů. V Anglii si velmi brzo všimli pracovitosti a odolnosti těchto psů. Jisté je, že křížením  Malého psa  St. Johna a Velkého psa St. Johna s anglickými psy např., s Irským vodním španielem, Tweed španielem, Wetterhoundem a různými setry vznikl Wavy Coated Retriever. Tento pes se již velmi podobal dnešním retrieverům co do velikosti, povahových vlastností a chutí k přinášení. Jeho srst byla střední až dlouhá, vlnitá, ale nikdy kudrnatá. Byla nestálá v barvě a s různými znaky.
                     Dalším křížením Wavy Coated Retrievera s Tweed španielem, Wetterhoundem, dnes již neexistujícím Anglickým vodním psem a snad i s pudly vznikl Curly Coated Retriever. Curly Coated Retriever je považován za nejstaršího Retrievera. Curly Coated Retriever se poprvé v Anglii objevil kolem roku 1803. Jako samostatná rasa byl CCR uznán v roce 1854. Na výstavě byl poprvé prezentován v roce 1860, společně s ostatními retrievery. V roce 1890 byl založen klub, který se zavázal starat se o chov černých kudrnatých retrieverů.
                     Křížením Wavy Coated Retrievera s anglickými pasteveckými psy, s irským a anglickým setrem vznikl Flat Coated Retriever. Registrace Flat Coated Retrieverů začala v roce 1874 Mr. Shirleyem, sekretářem anglického Kennel klubu. Od roku 1880 se FCR začali pravidelně objevovat na výstavách. Již na konci 19. století byli v Anglii i Evropě velmi populární.
                     Lord Tweedmouth na svém sídle, v polovině 19. století,  zkřížil pískově až žlutě zbarveného Wavy Coated Retrievera jménem „Nous“ s fenou dnes již neexistujícího Tweed water španiela s jménem „Bella“. Potomky tohoto páru křížil s  Flat Coated Retrievery, s Irskými setry a s  pískově zbarveným Bloodhoundem. Tak vznikl Golden Retriever . Toto plemeno bylo uznáno Anglickým Kennel klubem v roce 1913.
                     Tmavý Wavy Coated Retriever byl křížen s Pointry a Foxhoundem. Potomci tohoto  chovu se stali  základem chovu Labradorského Retrievera. A. Holland – Hibbert společně s lady Howeovou založili Klub Labradorských Retrieverů. Standard byl vypracován v roce 1916.
                     Malí psi St. Johna jsou také předky Chesapeake Bay Retrievera. Jeho původ je odvozován z křížení Malého psa St. Johna s místními americkými psy, jejich potomci dali vznik Chesapeake Bay Ducking Retrieverovi (pes menšího vzrůstu okolo 50 cm s žlutou mastnou srstí, ještě dnes je v Americe používán), ten byl křížen s hnědými Flat Coated Retrievery a s hnědými Curly Coated Retrievery.
                     Hnědý  Wavy Coated Retriever byl křížen s Chesapeake Bay Ducking Retrieverem, jejich potomci s hnědým Kokršpanělem, s Irským setrem a s Kolií nebo Šeltií. Tak vzniklo nejmenší plemeno retrievera Nova Scotia Duck Tolling Retriever.
                     Když se zaberete do studia v databázích Retrieverů, které jsou  k vidění na internetu, uvidíte, že předci našich Retrieverů jsou uváděni jako Small Labrador, Lesser Labrador, anglický pes, Wavy Retriever, Lesser Retriever, Small Retriever. Jedná se o společné předky všech angl. Retrieverů, kteří jsou zaznamenáni v plemenných knihách od jejich založení tj. asi od r. 1800 výše. Sám jsem našel jednoho psa a dvě feny jejichž potomci jsou jak Golden Retriever, tak Curly Coated Retriever, Labrador Retriever a Flat Coated Retriever.
                     Small Labrador a Lesser Labrador je v současnosti uváděn jako Malý pes St. Johna.
Wavy Retriever je zřejmě Wavy Coated Retriever (tj. retrievři s vlnitou srstí, nikdy však kudrnatou) a Lesser či Small Retriever jsou retrieveři menší velikosti ze začátku vývoje retrieverů.
 
zpracoval ing. Jiří Šváb
 

Pravděpodobný vývoj Retrieverů - grafické vyjádření.