Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů  


Perspektiva chovu retrieverů v ČSFR.

    V ČSFR bereme retrievery pouze jako psy lovecké. Na celém světě toto dávno není pravda. Mimo jejich loveckých vlastností se využívá jejich absolutní oddanost k lidem a k dětem, jsou chovaní jako domácí přátelé celé rodiny. Jejich vytrvalost a vynikající nos využívá svět pro hledání lidí při různých neštěstích (viz. Armenie - všechny skandinávské země zde měly retrievery). Nos je využíván v neposlední řadě celními orgány při hledání drog.

    V ČSFR se stále klade velký důraz pro zařazení do chovu na práci. Všichni retrieveři, kteří byli do ČSFR dovezeni, ať z Anglie, Holandska, Švýcarska - několik generací nevědělo co to lov je. Tyto základní vlastnosti, jako je přinášení, dohledávání, jsou tak zakódované, že se dá prohlásit, že každý retriever se hodí pro loveckou praxi. Všichni importi (první retriever pana Šmikmátora dokonce nejdříve jako ohař), golden retrieveři ze Švýcarska byli na zkouškách předvedeni se samými čtyřkami. Teď možná prohlásím kacířskou myšlenku. Na loveckých zkouškách se nepředvádí umění psů, ale umění či neumění vůdců.

Jedna příhoda pro zpestření. Prodal jsem jedno štěně, komu nebudu uvádět. Po dvou letech mi tento pán sdělil, že tento pes je bez nosu a bez jakýchkoliv loveckých schopností a že ho asi zastřelí. Koupil jsem psa zpět a Ing. Korda, dnešní poradce chovu, během jednoho měsíce absolvoval s tímto nepoužitelným psem PZ i VZ v první ceně a dodnes tento pes slouží vynikajícím způsobem. Jeho bratr byl jedním z nejlepších psů na LZ Konopiště.

    Proto si myslím, že další perspektiva chovu je založena na tvrdém zlepšování exteriéru. Je nutné zajistit dostatek rozhodčích, kteří by retrievery uměli posoudit. Aby se při posuzování neposuzovali labradoři jako ohaři, a goldeni jako settři. Musíme prosadit do chovných podmínek rentgen kyčlí. Jsem přesvědčen, že nejméně 30% našich chovů má displasii. Je nutné zaměřit se na povahové vlastnosti tak, jak to dělají rozhodčí v zahraničí. Tzn., že agresivita je zaznamenána do PP a pes je z dalšího chovu vyloučen. I bázlivost se dá posoudit na výstavě. Musíme se dostat na jedince v exteriéru takové, jako byli ti, co k nám byli dovezeni jako první. Myslím, že budoucnost retrieverů je u nás veliká. Toto plemeno bude oblíbeno tak, jako jinde ve světě, ve všech vrstvách lidí. Přeji si, aby byly brzy výstavy u nás tak obesílány retrievery, jak je tomu u našich sousedů.

Toto je poslední kapitola z mé závěrečné zprávy postgraduálního studia na Lesnické fakultě v Brně. Téma této zprávy bylo: "Chov retrieverů v ČSFR". Tuto zprávu jsem obhajoval a obhájil na jaře roku 1992. Zveřejňuji ji jako zajímavost, čím jsme se s Ing. Františkem Kordou při chovu řídili a myslím si, že těch 15 let mi dalo skoro ve všem za pravdu. Jediné, v čem jsem se mýlil bylo, že se nám podaří na výstavách posuzovat povahu. To se nám nepodařilo a nahradili jsme to bonitací "OVVR".

Myslím, že i dál bude platit: "ZDRAVÍ, EXTERIÉR, POVAHA". Ostatní se při těchto zásadách dostaví samo!

Ing. Jan Kubeš

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]