Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů  


Onemocnění očí u tollerů - progresivní retinální atrofie (PRA)

Již delší dobu se u nás hovoří o očních onemocněních a u některých jedinců v nabídkách krytí či odchovů najdeme poznámku oči (PRA) negativní. Působí to sice uklidňujícím dojmem, že je tedy vše v pořádku – stejně jako třeba DKK 0/0, ale právě to je zavádějící. Existuje u nás pouze jeden pes - toller, pokud je mi známo, který je opravdu PRA negativní. Všichni ostatní jsou podezřelí, jelikož vyšetření, které jim bylo uděláno vypovídá jen o momentálním stavu očí, co se týká PRA, nikoli o tom, že danou chorobou netrpí, nebo nejsou jejími přenašeči. Navíc je potřeba toto vyšetření každoročně opakovat, což málokdo činí. Skutečnost, jak
na tom Váš pes opravdu je zajistí jedině genetický test metodou OptiGen, která byla vyvinuta před několika lety na základě genetického rozboru DNA.

Tato metoda je schopná určit téměř se 100% jistotou nejen jedince postižené, kteří později onemocní a oslepnou, ale také přenašeče, kteří nikdy sami neonemocní, ale při nevhodném spojení dají nemocná štěňata. Tato genetická metoda má pro chov velký význam – výhodou je, že třeba hned po narození se dá zjistit, jak na tom zvíře je a výsledek je celoživotní.

 Psi vyšetření metodou OptiGen se dělí na následující skupiny:

A – zdraví psi bez genu pro přenos PRA
B –      zdraví psi s genem pro přenos PRA (psi této skupiny nikdy sami neonemocní, ale při
            nevhodném spojení mohou dávat také postižená štěňata)
C – psi nemocní (časem onemocní a oslepnou)

Protože je dobře znám přenos onemocnění, lze se v případě vhodného páření jedinců projevům onemocnění u potomků vyhnout. Předpokladem ovšem zůstává, aby byli vyšetřeni oba jedinci – tedy pes i fena. Pouze psi, jejichž rodiče byli testováni metodou OptiGen a vyhodnoceni jako A nemusí být testováni, jelikož zdraví rodiče nikdy nedají nemocného potomka či přenašeče.

Při znalosti výsledků rodičů můžeme v níže uvedené tabulce vyčíst výskyt onemocnění
u potomků.

Co to vlastně PRA je a jak se projevuje:

  • Jde o onemocnění oční sítnice, kdy dochází k postupnému odumírání speciálních buněk (které nejsou dostatečně zásobeny živinami z cévní pleteniny), vystýlajících oční kouli a odpovědných za příjem světelných paprsků.
  • První klinické příznaky progresivní retinální atrofie jsou majitelem pozorovány za šera a v době snížené viditelnosti. Pes se hůře orientuje, naráží do překážek, zornice psa je široce rozevřená i při přímém dopadu světla do oka psa (při fotografování psovi výrazně svítí oči), zhoršuje se i periferní vidění psa. Poslední fáze je zakalení čočky, což ještě více znemožní transparenci světelných paprsků sítnicí a onemocnění končí ztrátou zraku. Terapie PRA neexistuje, proto jedinou cestou je kontrola populace s preferencí klinicky i geneticky zdravých zvířat – u tollerů vzhledem k malému počtu chovných jedinců uvážlivá spojení.

 Podařilo se mi dohledat několik štěňat po psech z ČR, kteří byli prodáni do zahraničí a jejich noví majitelé je nechali otestovat metodou OptiGen  – bohužel, ani jeden výsledek nebyl negativní, vyskytovali se pouze jedinci B a C. Kontaktovala jsem i chovatelku z Belgie, která se chovem tollerů zabývá již dlouhou dobu a ta mi jen potvrdila domněnku o stavu populace tollerů u nás, co se PRA týká. Jistou nevýhodou je, že se u tollerů onemocnění projevuje až v pozdějším věku – dle výzkumů laboratoře Optigen z USA od tří do osmi let stáří,
dle chovatelky z Belgie až po sedmém, osmém roce života. V tuto dobu mají už chovná zvířata reprodukční období bohužel za sebou se všemi negativními dopady pro další chov.

Jelikož chovné podmínky nenařizují vyšetření očí u tollerů, je na odpovědnosti každého majitele chovného zvířete, na jeho přístupu k populaci jako celku, jak se k této problematice postaví. Je třeba si uvědomit, že tento článek není zaměřen na vyloučení postižených zvířat z chovu – při stavu populace tollerů u nás, jejich vysoké příbuznosti by nezbylo nic, na čem by se dalo chovat. V chovu je třeba použít každého zdravého, temperamentního, dobře vypadajícího psa. OptiGen test je třeba brát jako pomůcku, ne jako cestu k vyhození zdravých psů z chovu, je to pomůcka pro chovatele, aby dělali správná rozhodnutí.

 Ještě se zmíním o výskytu PRA u tollerů. CERF protokoly vykazují frekvenci výskytu klinických příznaků PRA u tollerů 7% z 693 testovaných psů v letech 1991 – 1999. Toto je vysoká frekvence onemocnění, ale je třeba předpokládat, že byly testováni psi s podezřením na toto onemocnění. Tento výsledek odpovídá také vysokému procentu přenašečů v populaci tollerů, může dosahovat až 40%. Výsledky budou tím přesnější, čím více tollerů bude testováno Optigen testem.

K vyvinutí a ověření PRA Optigen testu bylo použito 13 rodin tollerů, celkem kolem 100 psů z USA, Kanady a Holandska. Test může být použit pro čistokrevné tollery s PP po celém světě. (tolik ze stránek laboratoří Optigen: www.optigen.com )

A teď k tomu nejdůležitějšímu, pokud by byl zájem nechat svému tollerovi udělat OptiGen test, je to možné přes GENSERVICE ČIA akreditovaná laboratoř molekulární genetiky v Brně. Kontakt na ně je internetu na www.almara.cz/genservice. Tato laboratoř pošle formulář, na jehož základě a po vyplnění odebere veterinář krev, označí ji a  se zašle do Brna právě na Genservice. Ti vzorky připraví a zajistí vše ostatní. Cena vyšetření je momentálně 195 dolarů a Genservice připočítává manipulační poplatek + poštovné. Další možnost je poslat toto přímo (testy se dělají v USA nebo Holandsku) nebo sehnat 20 lidí, kteří by byli ochotni test nechat udělat – pak přijde test asi o 20 % levněji. Něco podobného se teď děje v Polsku, kde pomocí Clinic 20/20 shánějí majitele, kteří chtějí nechat psy testovat. Pokud by měl někdo zájem, mám kontakt na paní z Polska, která toto zprostředkovává.

Optigen test však nedokáže zcela zastoupit každoroční vyšetření očí, protože testuje jen jedno z mnoha dědičných onemocnění, která se u tollerů vyskytují. Z dalších onemocnění běžně se vyskytujících u tollerů můžeme zmínit například vady víček, RD (redinální dysplazie) nebo HC (dědičný zákal čočky). Proto dokud nebudou k dispozici genetické testy pro všechna tato onemocnění, mělo by se vyšetření očí u chovných zvířat každý rok opakovat i pokud je proveden Optigen test na PRA.

 Marie Bušinová

mob.: +420 608 747 652, e-mail: businova@prfnw.upol.cz, http://www.toller.goldendy.cz

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]