Patience Lock – “Halstock Flatcoated Retrievers“

             Patience je pro mnoho vlastníků a chovatelů Flatcoat Retrievers mimořádnou osobností. Mnozí na ni s velkou láskou vzpomínají jako na “Matku Lockovou“, kterou pro mnohé z nás skutečně byla. Její velká srdečnost a laskavost, bystré vnímání, velký smysl pro humor a střízlivé uvažování z ní činily zvláštního člověka. Byla člověkem, na kterého se mnozí obraceli v radosti i žalu a rovněž když se chtěli něco dozvědět o zvoleném plemeni psů. Když jsem v roce 1995 psala svou knihu chovu, bylo, to, jako by stála u mě a radila mi: tolik věcí, jež jsem zaznamenala, mi během let řekla právě ona. Přála jsem si, abych si zapamatovala všechno. V jejím pozdějším věku si ji mnozí z nás pamatují, jak sedí u výběhu nebo na své lavičce, vždy s pohostinným úsměvem pro každého, nového i starého známého. Od takových jako je Patience jsme se učili o Flatcoatech.

Její láska k tomuto plemeni začala otcovými psy, když byla malá holčička, avšak svou vlastní chovnou stanici “Halstock“ založila až v roce 1958. Měla rovněž zlaté retrievery a irské setry a později jedny z prvních maďarských vizel a její manžel John měl své kolie. Zajímala se hlavně o vystavování, i když nikdy neztratila ze zřetele pracovní stránku. Během let uspokojila mnoho vlastníků loveckých psů, jež se čas od času vraceli pro dalšího pracovního psa Halstock. Mnohé dnešní chovné stanice mají své kořeny v jejím chovu a jsou na to hrdé – zmíním se jen o dvou – chovných stanicích “Wizardwood“ a “Courtbeck“.

Patience získala své první CC v roce 1960 s Halstock Dinah – to byl začátek jejích nádherných, úspěšných chovných fen, je to unikátní řada:

Halstock Dinah, matka Sh Ch Halstock Black Jewel
Sh Ch Halstock Black Jewel, matka Am Ch Halstock Javelin: Sh Ch Halstock Joanny, Halstock Juliette FTA , Halstock Jingle
Halstock Delia, matka Int Ch Donovana FTA a AM CH Coulallanby Remuse
Downtream Halstock Hussey, matka CH Bronzedale Downstream Caliope
Halstock Juliette FTA, matka Ch Oakmosse Ambassadora
Sh CH Halstock Joanna, matka CH Courtbeck Mercury FTA, Ch Courtbeck Tauruse a Ch Courtbeck Venus
Halstock Julia, matka Halstock Jemimy of Wizardwood, matky Ch Wizardwood Sandpipera a FTW W. Whimbrell
Halstock Home Girl, matka Braidwynn Halstock Titanie
Halstock Lousie, matka Ch Monarch of Leubost
Halstock Dolores, matka Halstock Leonory
Halstock Star Girl, matka Halstock Primuly of Ravencreast
Sh Ch Halstock Alicia of Wizardwood, matka Sh Ch Wizardwood Hawfinche
Halstock Magnolia, matka Ch Halstock Bridget
Halstock Jade, matka AM CH Halstock Echo a N UCH Halstock Lone Rangera
 
A to jsem se zmínila jen o několika!
            Mnoho fenek z jejího chovu se dostalo do zahraničí a bylo použito jako základní chovný materiál v jiných zemích.
Před deseti lety byly výcvikové třídy menší a typ se měnil spolu s pomalým hospodářským oživením po válečných letech. Nyní s více než dvěma sty registrovaných psů toto plemeno opět zaujímá své oprávněné místo mezi plemeny loveckých psů. A výstavní kola se zainteresovanými novými vlastníky předvádějícími  nadějná štěňata a juniory se stávají charakteristickým rysem větších výstav, což je pro milovníky našeho plemene povzbudivý pohled. Tito noví vlastníci nevyhnutelně utrpí zklamání a porážky, jež jsou osudem všech, jež usilují o chov psů; avšak mají účinek oddělování zrn od plev, skutečně odhodlaní chovatelé se seberou, opráší a začnou znovu. Toto jsou lidé, které toto plemeno potřebuje a naštěstí jich má dost. Stávají se opěrnými sloupy výstav a výcvikových tříd a později mnozí z nich aspirují na lovecké zkoušky výběrem psů, jež aktivní a úspěšní chovatelé mohou dostat na místní hony.
Jeden malý chlapec mi jednou řekl: “Existují dva způsoby, jak si užít svého kola, můžete na něm buď jezdit nebo je rozebrat!“ Naštěstí existuje mnohem více než dva způsoby, jak si užít našich Flatcoatů – práce a výstavy jsou zřejmými způsoby, avšak radost z vlastnění milujících věrných psů, jež jsou zcela oddáni, a z pozorování vrhu štěňat rostoucích den ze dne, učících se následovat pána vrtíce ocásky, a rostoucích jako jejich rodiče a prarodiče stovkami způsobů; to jsou odměny skutečných chovatelů, jež jsou o to cennější, protože trvá dlouho, než jich je dosaženo. Z našich milovaných a pečlivě chovaných vrhů se pouze jeden nebo dva stanou dobře známými, avšak ostatní budou přispívat k dobré pověsti tohoto plemene v mnoha domácnostech jako milující společníci a šťastní pomocníci lovců s jedním psem.

Psi se musí mnohému naučit, a zároveň mohou mnohému naučit nás, a vlastník, jenž je ochoten se učit od psů a zároveň je učit dosahuje největšího uspokojení. Řekla bych všem novým chovatelům “Učiňte svého psa svým partnerem.“

 

  Doufám, že Vás zaujaly tyto vzpomínky na Patience.

  Brenda Phillips 

Přepsal: Jiří Šváb