Dr. Nancy Laughton – "Claverdon"
 
Dr. Nancy Laughton zemřela dne 25. prosince 2002 ve věku 95 let. Byla jedním z posledních chovatelů „zakladatelů“, jež obnovili a oživili chov Flat Coated Retrieverů po Druhé světové válce.
   
        Před časem jsem požádala přední vlastníky a chovatele o jejich osobní názor na toto plemeno.
Dr. Nancy Laughton mi laskavě odpověděla. Osobně se domnívám, že její poctou jsou její vlastní slova, uvedená níže.
      Název chovné stanice Dr. Laughton "Claverdon" byl v té době názvem její telefonní ústředny. Dr. Nancy byla vždy sportovně založená a jejím hlavním zájmem byly hony. Jako mnozí z nás začala „střílet“ ve svých třinácti letech s rodinným kokršpanělem. Vždy chtěla svého vlastního loveckého psa, avšak teprve po válce se mohla její ctižádost naplnit. V roce 1944 se seznámila s Willem Simmsem, hajným pana S.E. Shirleyho, jenž byl proslulý chovem flat coated retrieverů v Ettingtonu. Jeho flatcoat Revival of Ettington   , silný robustní typ o velké hmotnosti, na ní udělal takový dojem, že se rozhodla, že to je plemeno pro ni.
      Dr Nancy koupila Revivala  a byla rovněž upozorněna na potomky Willa Phizackley [Atherbram]. Koupila si  fenu Claverdon Jet, ze spojení Atherbram Gunner  x Cemlyn, ve věku deseti týdnů. Její matka pocházela s welšského pracovního plemene. Jet měla skvělou povahu, stala se šampiónkou a rovněž se dobře umístila v loveckých zkouškách a stala se zakládající chovnou  fenkou, chovné stanice "Claverdon''. Nemohla si koupit lepší fenku, zvláště po válce, kdy toto plemeno bylo tak málo rozšířené. Od té doby vyvinula svou ženskou linii za častého používání externích psů osvědčených pracovních kvalit v každé generaci.
        Téměř bez výjimky její flatcoati  získávali ocenění na loveckých zkouškách, avšak kromě radosti z jejich výcviku doma Dr. Nancy získávala nejvíce uspokojení, když s nimi osobně chodila na hony a nechávala je přinášet. Měla raději černé psy než hnědé.
      Protože vždy dávala přednost pracovat s flatcoaty v poli a v lese před jejich předváděním, její zájem o předvádění během let zeslábl.
        Říkala, že měla ráda všechny své flatcoaty a cenila si jich, avšak velmi zvláštní byli Ch Claverdon Jet a Ch Claverdon Powderbox. Nejznámějším psem se stal Ch Claverdon Jorrocks of Lilling. Byl synem Ch. Claverdon Powderbox a vnukem Jet. V roce 1961 zvítězil v Game Fair –  vrcholové pracovní zkoušce retrieverů.
      V roce 1939 Colin Wells musel opustil svou chovnou stanici flatcoatů a vstoupit do armády. Když válka skončila, přišel si k Dr. Nancy pro Claverdon Faith (Revival of Ettington x Ch. Claverdon Jet) a s Ch Watermanem od pana Phizackley obnovil svou dobře známou chovnou stanici 'Woodland'.
           V padesátých letech dvacátého století byla Dr. Nancy prostřednictvím Johna Spencera svědkem "přinášení" v Packingtonu a zde se spolu s Gwen Knight těšily z práce s jejich psy a studovaly sociální stránky honu.
         Během let ji v poli zaujalo mnoho psů, zvláště fenky Claverdon Turtledove, Rhapsody, Fantasia, Kiss and Ladybird, rovněž psi Ch Claverdon Jorrocks of Lilling, Gaff, Lysander a Defender, jež všichni byli úspěšní při loveckých zkouškách.  Fena Claverdon Ladybird byla možná vynikající, avšak bohužel nikdy neměla žádná štěňata.
         Během jejího chovatelství zastávala od roku 1985 do své smrti v roce 2002 funkci tajemnice Flatcoated Retriever Society, tajemnice prezidenta loveckých zkoušek a sponzora.
          Dr. Nancy napsala významnou knihu o tomto plemeni "Historie Flat Coated Retrieverů", bez níž se neobejde žádný vážný zájemce o chov. Tato kniha se dočkala druhého vydání, nyní je bohužel vyprodaná.
            Domnívala se, že žádoucími vlastnostmi FCR jsou dobrá povaha, fyzické zdraví a typ, avšak v čele tohoto seznamu by měly být pracovní schopnosti. Litovala, že počet jedinců tohoto plemene od 70. let 20. století prudce vzrostl, což vedlo k nedbalému chovu a komercializaci, s malým zřetelem na základního pracovního retrievera dřívějších dob. Skupina pracovních flatcoated retrieverů (nyní zrušená) podle jejího názoru poněkud oživila tento zájem, neboť hledala po celé zemi a zkoušela pracovní schopnosti psů, jež poté byli k dispozici pro chov. Budoucnost tohoto plemene je podle jejího názoru nejistá. Cítila, že vždy bude existovat menšina skutečně zapálených chovatelů, jež budou nesobecky pokračovat v podpoře blaha tohoto plemene.
 
          Během let jí působil velké starosti a smutek, vzestup obliby flatcoatů jako výstavních psů. Domnívala se, že předvádění psů převážilo nad jejich prací. Cítila, že to vedlo k přílišnému chovu pro předvádění a malému zájmu o rozvoj pracovních schopností, stejně jako u ostatních loveckých psů. Ačkoli v dřívějších letech byla velkým zastáncem koncepce duálního účelu, domnívala se, že se chovatelé příliš spoléhali na tuto koncepci. Pokud nebudou v každé generaci testovány pracovní schopnosti, nevyhnutelně dojde k oslabení povahy tohoto psa. Domnívala se, že by měl být prováděn selektivní chov, za účelem udržení a zlepšení pracovních schopností. Dr. Nancy byla v minulosti soudkyní jak na zkouškách, tak na výstavách vyššího typu. Pokud posuzovala v kruhu, byl pro ni nejdůležitější typ podle chovného standardu.
          Upozorňuje na toto: většina flatcoatů má při práci má čenich výš než labradoři a kokršpanielé, což soudci vždy nechápou, takže by to mohla být nevýhoda. Bohužel mnoho flatcoatů zapsaných k loveckým zkouškám není dostatečně vycvičeno podle norem loveckých zkoušek. Domnívá se, že toto plemeno postrádá dostatečný počet vyškolených cvičitelů a psovodů. Psi sami mohou mít mnoho přirozených schopností, avšak je jim dovoleno, aby si dělali, co chtějí. Ti, jež dosahují u svých psů větší kázně, dělají dobře, avšak často čelí antagonismu a profesionalismu ostatních chovatelů.
          Dr. Nancy řekla, že během let ji ovlivnily následující osobnosti: hajný H. Reginalda Cooka Bill Tansey, hajný S.E. Shirleyho Will Simms, Colin Wells, Will Phizacklea, Stanley O'Neil. Joan Marsden, Gwen Knight a major Harry Wilson.
          Během její kariéry bakteriologa a asistenta na Birmingham University prováděla výzkum na psech s místními veterináři a Dr. Larinem z Animal Research Trust v Kennettu a publikovala řadu vědeckých článků o roli streptokoků při syndromu chřadnoucího štěněte a rovněž o klasifikaci psích kmenů streptokoků.
          Dr. Nancy pěstovala dlouhodobý a přínosný vztah se svou přítelkyní a společnicí Gwen Knight, jež měla zvláště ráda zlaté retrievery. Avšak rovněž cvičila flatcoaty a pracovala s nimi.
Jsem si jista, že všichni vyjádříme Gwen naši upřímnou soustrast nad úmrtím Nancy.
Možná, že naší poctou Dr. Nancy je pochopení její starosti a lásky k tomuto plemeni a pokračování v rozvíjení pracovních schopností našich psů podle naších nejlepších schopností.
 
Brenda Phillips

original: http://www.flatcoated-retrievers.com/nancy_laughton.html

překlad: Jiří Šváb