Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce Retrieverů  


NEPOTŘEBUJETE LOVECKÉ REVÍRY ANI ZVĚŘ
WORKING TESTY - Ing. Bohumil Kovář

 

Working testy jsou dnes novou cestou ve výcviku retrievrů toliko pro nás v České republice. V mnoha západních zemích jsou však již řadu let velice oblíbeným, rozšířeným a společensky uznávaným sportem. Smyslem tohoto článku je obrátit se na všechny zájemce, kteří se zajímají o zvýšení úrovně výcviku a jsou ochotni pro to něco udělat. Tuto novou cestu je totiž zapotřebí nejprve upravit, zpevnit a zpřístupnit pro širokou kynologickou veřejnost.

Ze zkušenosti víme, že retrievři jsou psi velmi učenliví, jsou schopni zvládnout nejrůznější druhy výcviku a prosadit se nejen jako psi lovečtí, ale i v mnoho jiných oborech. Jejich typickou vlastností je snaha zalíbit se svému pánovi a touha být mu tím nejužitečnějším partnerem. Pouze pracující retriever prožije šťastný život. Je tedy na nás, abychom mu tuto možnost poskytli, děláme to přeci pro svého nejvěrnějšího kamaráda.

Podívejme se na dosavadní možnosti výcviku. Jednou z podmínek chovnosti je složení OVVR – Ověření vlohových vlastností retrieverů. Složením OVVR však pro většinu retrieverů výcvik končí. Dalšími zkouškami jsou zkoušky lovecké a zde vyvstávají nové problémy, kde cvičit – obtíže s přístupem do revírů a shánění zvěře, kterou se pes musí naučit aportovat. Vím, že mnoho vůdců by rádo ve výcviku pokračovalo, ale tyto problémy jsou pro ně neřešitelné.

Tyto problémy jednoduše řeší právě working testy.

Nepotřebujeme zvěř - místo zvěře se používají aporty – dummy.

Nepotřebujeme zvěř - nejsme jednoznačně vázáni pouze na lovecké revíry – postačuje jakýkoliv vhodný pozemek.Nepotřebujeme zvěř – nejsme vázáni dobou lovu zvěře a můžeme tedy sportovat a soutěžit po celý rok.

Jak vlastně vypadá klasická práce retrievera :

1. MARKING – zde má pes možnost vizuálně sledovat letovou dráhu aportu. Musí si zapamatovat místo dopadu aportu po určitou dobu a potom tento aport korektně přinést. Toto se zdá být velmi jednoduché, ale postupně po něm budeme chtít, aby si těchto míst zapamatoval více. Požadujeme, aby pes aporty nevyhledával, ale aby pro ně běžel v přímém směru.

2. HANDLING – použijeme v případě, že pes neví, kde je aport, ale jeho vůdce to ví. Pes se musí nechat vyslat v přímém směru a dále jej vůdce může ovládat akustickými signály – hlasem nebo píšťalou, nebo vizuálními povely – pokyny rukou. Na tyto povely se pes musí zastavit a potom změnit směr pohybu. Tímto způsobem jej vůdce navede až do prostoru dopadu aportu, kde nastupuje část třetí.

LOST – HLEDÁNÍ – toto je ta poslední fáze, která následuje po té, co je pes naveden do prostoru dopadu aportu, který potom sám na další povel iniciativně prohledá. Hledání použijeme i v případě, kdy má pes prohledat prostor v okolí vůdce.

Po psu tedy nepožadujeme pouhé přinesení aportu, ale chceme, aby byl schopen s vůdcem úzce spolupracovat. Při své práci musí být pes v každém okamžiku přesně ovladatelný, musí být v těsném kontaktu s vůdcem, ale zároveň nesmí být na vůdci příliš závislý a musí prokazovat vlastní iniciativu. Musí naprosto zvládnout svůj temperament lovce a pracovat toliko na povel.

Špičkoví psi jsou ovladatelní i na vzdálenost stovek metrů a to na suchu i ve vodě. Dnes se nám to může zdát jako nesplnitelný kynologický sen, ale dodržení přesně propracované metodiky výcviku je schopno změnit tento sen ve skutečnost. Hlavním předpokladem úspěchu je vytvoření silného teamu pes – člověk, kde základem vztahu je naprostá vzájemná důvěra.

Nyní zpět k working testům. Jde o systém cvičení a následných zkoušek, kdy jsou simulovány nejrůznější lovecké situace, přičemž je zvěř nahrazena umělými aporty – dummy. Každý working test je tedy originál. Přitom pro všechny účastníky jsou však podmínky naprosto stejné. Při zkouškách jsou používány látkové aporty o váze 500 gramů, které je možno použít na suchu i na vodě – plavou. Zájemci o lovecký výcvik mohou pak pokračovat tím, že dummy nahradí zvěří.

Working testy vznikly ve Velké Británii a postupně se rozšířily do celé západní Evropy. Staly se velmi oblíbeným sportem. Účastníci jsou rozděleni do čtyřech výkonnostních skupin : zájemci, začátečníci, pokročilí a mistři. Během víkendu je možno vyzkoušet až sto psů.

Jak jsem již uvedl, metodika výcviku je velmi přesně rozpracována. K dispozici jsou nejen knihy, ale i videa a DVD. Základem je vytvoření vztahu vzájemné důvěry mezi vůdcem a psem. Nezbytným předpokladem úspěchu je perfektní zvládnutí základních povelů Sedni, Zůstaň, Ke mně a základního aportu. Samozřejmě není možné pokračovat dále, pokud nemáme zvládnuty předchozí cviky.

Časová náročnost je minimální, stačí 10 až 20 minut denně, déle se pes stejně nedokáže plně koncentrovat. Psa je nutno denně venčit a tak i tento čas tedy stačí k tomu, abychom s výcvikem úspěšně postupovali, je však nutno přesně dodržovat postup. Pomůcky pro výcvik – sada dummy, píšťalu a vodítko jsem zakoupil u firmy Kanea.

Kladem je, že se nám již podařilo navázat spolupráci s rakouskými kolegy, kteří patří k evropské špičce. Je možno navštívit Rakousko a na vlastní oči tak vidět, jakých výkonů jsou retrievři schopni. V listopadu loňského roku přijeli Rakušané do Třeboně, kde předvedli ukázky výcviku a věnovali se i našim psům. S těmito kolegy pak byly domluveny i možnosti další spolupráce.

A povzbuzení na závěr. Bylo zjištěno, že základy working testů zvládne 90 procent retrievrů. Nejlepší výsledky zatím dosahují labradoři. Pokud si kladete vyšší cíle, je dobré zaměřit se při koupi štěněte na úspěšné pracovní chovy.

Pokud se cítíte tímto článkem osloveni a máte zájem o výcvik napište na

e-mail: kovarb@bupak.cz. Zájemce se pak budeme snažit rozdělit do spolupracujících skupin podle místa bydliště. K úspěchu akce mohou výrazně přispět i ti příznivci, kteří jsou schopni překládat nebo tlumočit němčinu a angličtinu nebo jsou odborníky na počítače.

Další informace budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Klubu chovatelů loveckých slidičů – sekce retrieverů – www.kchls.cz a www.retriver.cz.

Jsme tedy na začátku nové cesty, která může změnit k lepšímu nejen váš život, ale i život našeho nejlepšího kamaráda. Těším se na spolupráci.

Ing. Bohumil Kovář

České Budějovice

Tel. : 602 126 166

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]