SOUTĚŽ PES A FENA ROKU 2002

 PO PŘEČTENÍ ZPRAVODAJE, VE KTERÉM JE VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE PES A FENA ROKU 2002, JSEM SE OPĚT UJISTILA, ŽE PRACOVNÍM PSŮM NENÍ VĚNOVÁNA ŽÁDNÁ POZORNOST. MŮŽE MI NĚKDO ŘÍCT, JAK MŮŽE SOUTĚŽIT PRACOVNÍ A VÝSTAVNÍ PES V JEDNÉ SOUTĚŽI, KDYŽ PRACOVNÍCH AKCÍ JE PODSTATNÉ MÉNĚ, NEŽ VÝSTAVNÍCH.

UŽ I V PŘÍPRAVĚ NA TYTO AKCE JE VELKÝ ROZDÍL. NA VÝSTAVNÍ AKCE SE NEMUSÍ  MAJITEL PSA MOC PŘIPRAVOVAT, KDYŽ POMINU KOUPÁNÍ A V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH FÉNOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ. JISTĚ PEJSKA MUSÍTE NAUČIT CHODIT A STÁT VE VÝSTAVNÍM POSTOJI.

KDEŽTO PŘIPRAVIT PSA NA ZKOUŠKY JE PRÁCE, KTEROU NELZE ČASOVĚ OMEZIT. PRACOVNÍ PES MUSÍ BÝT V TRÉNINGU NEUSTÁLE. TAKOVÉMU PSU VŮDCE OBJETUJE VEŠKERÝ SVŮJ VOLNÝ ČAS.

TUTO SOUTĚŽ JSEM SHLEDALA JAKO VÝBORNÝ NÁPAD. MĚLA JSEM ZA TO, ŽE ASPOŇ NĚKDE BUDOU ZVIDITELNĚNI PRACOVNÍ PSI. KOLIK STRÁNEK JE VĚNOVÁNO VÝSTAVÁM A VŠEM PSŮ, KTEŘÍ SE UMÍSTILI. A KOLIK STRÁNEK JE VĚNOVÁNO PSŮM, KTEŘÍ USPĚLI NA ZKOUŠKÁCH? KDYBY MAJITEL SVÉHO ÚSPĚŠNÉHO PRACOVNÍHO PSA NENAPSAL ČLÁNEK SÁM, VĚDĚL BY O TOM VŮBEC NĚKDO? - NIKDO!

RETRIEVER JE PRACOVNÍ PLEMENO A NEJDŘÍVE BY MĚL BÝT KLADEN DŮRAZ NA VÝKON, POVAHU A ZDRAVÍ. A NEDĚLAT Z TĚCHTO VÝBORNÝCH PSŮ KOMERČNÍ PLYŠÁKY. KAŽDÝ MÁ ZÁJEM O NĚCO JINÉHO, KAŽDÝ PES JE TAKY JINÝ. NEMĚLO BY SE, ALE ZAPOMÍNAT PROČ BYLI TITO PSI VYŠLECHTĚNI. AŤ  MAJITELÉ LÁMOU REKORDY V POČTECH VÝSTAVNÍCH TITULŮ, ALE POTOM NEMOHOU BÝT BRÁNI JAKO PRACOVNÍ PSI, KDYŽ SE U NICH PROJEVÍ BÁZLIVOST, NEZÁJEM O ZVĚŘ A SPOUSTY DALŠÍCH NEDOSTATKŮ PRO LOVECKÉHO PSA POTŘEBNÝCH. A UŽ TEPRVE NEMOHOU BÝT POSUZOVÁNY V KONKURENCI S ČISTĚ PRACOVNÍM PSEM.

PROBLÉMY PO PRACOVNÍ A ZDRAVOTNÍ STRÁNCE MÁ V NYNĚJŠÍ DOBĚ MNOHO PLEMEN, SNAD NEJMARKANTNĚJŠÍ JE TO U NĚMECKÉHO OVČÁKA.  JEHO PRACOVNÍ A ZDRAVOTNÍ STRÁNKA ŠLA DO POZADÍ JEN KVŮLI EXTERIÉRU. U TOHOTO PLEMENE BYLA POUŽITA VELMI BLÍZKÁ PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA, KTERÁ VZALA ZA SVÉ.

RETRIEVŘI SI NEZASLOUŽÍ, ABY BYLO NA JEJICH POVAHU ZAPOMÍNÁNO.

 PAVLA KOUKOLOVÁ

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]