Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů   


Flat Coated Retriever - Chov v České republice - příspěvek ing. J. Švába

 

Pátráním v reáliích se nám podařilo zjistit, že první Flat Coated Retriever běhal po Praze již o osm let dříve, než k nám byla importována první fena Kajta Mimojska. Byl jím pes Princ The Dark Chessman *21.4.1980 (Barrowden Envoy x Barrowden Mistress). Byl importován ing. Oldřichem Profousem z Anglie (chovatel B.Snell). V roce 1982 byl uchovněn v KCHLS, získal titul Středoevropský vítěz a Vítěz Brna 1984. Po celou dobu zde zůstal osamocen a nebyla mu dána možnost se v chovu uplatnit, protože první fenka Flat Coated Retrievera k nám zavítala až o mnoho let později. 

Kajta Mimojska * 28.5.1988 (Faro von Felsbach x Corin von Felsbach), importována F. Kordou (Vlčí step) a ing. J. Kubešem (Vlčí luka), však byla první fenkou, jejíž štěňata byla odchována. Z prvního vrhu u nás (27.5.1991) - ze spojení se psem Shargleam Eagle Owl (Shargleam Kestrel x Withybed Country Maid Shargleam), se narodili 2 psi a 1 fenka. Tito potomci se v chovu neuplatnili. Její druhý vrh (14.5.1992) však byl velmi úspěšný. Po spojení v  Rakousku s holandským psem Swallowsflight Black Xenios (Swallowsflight Black Glendor x Swallowsflight Pure Powerflame), přišlo na svět 12 štěňat, z toho 7 feneček. Z těchto sedmi fenek jich bylo pět uchovněno (Zuzana, Zoja, Zoe, Zita a Zina z Vlčích luk). Fenky se staly základem českého chovu.

Poté byl ing. F. Kordou (Vlčí step) a ing. J. Kubešem (Vlčí luka), dovezen švýcarský pes – FCR Hortensius v. Axenfels *25.8.1991 (Ch Preludio del Corbezzolo x Nougat v. Axenfels). Hortensius kryl postupn ě všechny feny z výše uvedeného vrhu. Do roku 1996, kdy kryl naposledy, po něm u nás zůstalo 111 potomků. Někteří z nich byli velmi úspěšní, např. ICH, CH CZ a CH SK Lux pod Kančím vrchem, ICH a CH CZ Lassie pod Kančím vrchem (oba Hortensius v. Axenfels x Zita z Vlčích luk ) a CH CZ Líza z Vlčích luk (Hortensius v. Axenfels x Zina z Vlčích luk).

V roce 1992 se pokusili ing. F. Korda (Vlčí step) a ing. J. Kubeš (Vlčí luka), oživit chov FCR u nás, importovaným psem Shargleam Sea Storm * 28.1.1992 (Fossdyke Helmsman of Shargleam x Shargleam Linnet), potomkem po slavném CH GB A Ch IR Shargleam Blackcap vítězovi Cruft´s 1980. Bohužel, tento pejsek v 9 měsících uhynul na srdeční vadu.

V té době (1992) ing. F. Korda (Vlčí step) a ing. J. Kubeš (Vlčí luka), nechali krýt fenu Bora z Vlčích luk rakouským psem Orfej (Baco Blue Warrior of Blackberry-Forest x Kana Mimojska). Ve vrhu z 7.6.1995 se narodilo 10 štěňat (6+4). Z vrhu byla uchovněna jedna fena - Zampa z Vlčích luk. Tato fena však do chovu nezasáhla, jelikož u nás nebyl vhodný krycí pes. Babičky z obou stran byly sestry a majitel nejel krýt do zahraničí.

ICH a CH CZ Melody Makers Hope of Liberty *8.1.1995 (Branchalwood Isle of Bara x Melody Makers Julia Andrews), je dalším psem, kterého importovali ing. F. Korda (Vlčí step) a ing. J. Kubeš (Vlčí luka) v roce 1995. Jelikož v té době byl v českém chovu jediným nepříbuzným psem, úspěšně kryl skoro všechny chovné feny, které byly  u nás k dispozici. Do konce roku 2002 je v české plemenné knize  zapsáno 225 jeho potomků. Mezi jeho nejúspěšnější potomky patří ICH, CH HR, CH SLO, CH H, jCH HR Assunta von Bailarino (Melody Makers Hope of Liberty x Vaja z Vlčích luk).

V roce 1996 pan Pavel Filip nechal krýt fenu Ida pod Kančím vrchem (Hortensius v. Axenfels x Zita z Vlčích luk) psem Baco Blue Warrior of Blackberry-Forest (Lardo von Felsbach x Mona von Felsbach), otecem výše zmíněného Orfeje. Z tohoto spojení vzešel vrh čítající 7 štěňat (2+5). Velmi úspěšnou fenou se stala ICH, CH CZ,  JCH CZ Bára z Kroukartí, která je zařazena do Pohotovostní výjezdové skupiny OSN jako záchranářský pes. Dále bych se chtěl zmínit o její sestře Britě z Kroukartí, která patří mezi zakládající feny chovu FCR v Polsku.

Na podzim 1996 dovezl ing. F. Korda (Vlčí step) s ing. J. Kubešem (Vlčí luka), nepříbuzného psa a fenku z Francie - M'rub A Dub Styl of Fundy Bay's Naiad * 26.7.1996 (Belsud Black Wenny x Lollipop-Black of Fundy Bay's Naiad) a Mix Up Mix Up of Fundy Bay´s Naiad * 30.7.1996 (Ch Shargleam  Woodcock x Fern de Sarget-Haut). Oba se velmi úspěšně zapojili do chovu v ČR. V roce 2002 bylo u nás po M'rub A Dub Styl of Fundy Bay's Naiad 196 potomků. Mezi nejúspěšnější FCR po M'rub A Dub Styl of Fundy Bay's Naiad patří ICH, CH CZ, CH SK a JCH CZ Zimolez z Vlčích luk, který je znám i v Anglii - zemi původu tohoto plemene.

V roce 1998 paní J. Kosinová nechala nakrýt svou fenu Ivu pod Kančím vrchem * 1.11.1993 (Hortensius v. Axenfels x Zita z Vlčích luk), bratrem z opakovaného spojení, Luxem pod Kančím vrchem * 13.5.1994 (Hortensius v. Axenfels x Zita z Vlčích luk). Vrh mající 8 štěňat (3+5) se ukázal být úspěšným a teprve budoucnost ukáže, zda úzká příbuzenská plemenitba nepřinese nějaká negativa do chovu FCR v ČR.

Chovatel pan Pavel Filip v roce 1999 a 2000 nechal krýt fenu Idu pod Kančím vrchem * 1.11.1993 (Hortensius v. Axenfels x Zita z Vlčích luk) rakouským psem JCH A Jenky vom Retrieverzwinger (Branchalwood Ben Nevis x Bagira vom Retrieverzwinger). Za zmínku stojí, že Bagira vom Retrieverzwinger *21.12.1990 (AdlercEule Shargleam x Kara Mimojska), je dcerou Kary Mimojské - zakladatelky rakouského chovu. Kara je sestrou Kajty Mimojské - zakladatelky chovu v ČR. Z hlediska osvěžení krve toto spojení nepřineslo nic nového, ale i v těchto vrzích se vyskytli velmi úspěšní jedinci např. JCH SK Enriko z Kroukartí *15.2.1999. JCH A Jenky vom Retrieverzwinger kryl v roce 1999 ještě fenu pana Jiřího Makala - Nela Anisok *26.6.1996 (ICh Ch CZ Melody Makers Hope of Liberty x Iva pod Kančím vrchem). Také v těchto vrzích se narodilo několik velmi úspěšných psů např. JCH CZ Argo Lakam Silver.*21.6.1999.

V letech 1999 až 2002 dovezli ing. F. Korda (Vlčí step) a ing. J. Kubeš (Vlčí luka) dva psy, Black Amandas Jolly Good Fellow *28.3.1999 (Black Amandas Count On Me x Almanza Wheel of Fortune) a Emanon Crays *28.5.1997 (Emanon Dependable x Brightstart Alice of Emanon), z nichž oba významně zasáhli do chovu. Navíc Black Amandas Jolly Good Fellow ve svém mladém věku již 3x získal titul BIS na mezinárodních a klubové výstavě. Zároveň si ing. Kubeš a ing. Korda zapůjčili perspektivní fenu Garregwen Cascade *24.4.1997 (Torwood Paradox x Garrengwen April Morn ).
Jediným chovatelem, kromě pánů ing. J. Kubeše a ing. F. Kordy, který se zasloužil o přínos nové krve do českého chovu, je paní Lenka Topolová.  V roce 2002 přivezla holandského psa Ebony Quin Swallowsflight *5.10.2001(Dutch Ch Braemist Galway Lad x Dutch Ch, Lux Ch, German Ch Wizardwood Rippling Water). Zdá se, že tento mladý pes je na dobré cestě stát se dalším kvalitním chovným psem. Na sklonku roku 2002 paní L. Topolová nechala nakrýt fenu JCH CZ Ajka z Madronky *18.5.2000 (M'rub A Dub Styl of Fundy Bay's Naiad x Carin z Kroukartí ), holandským psem Swallowsflight Abel All Afire *29.3.2000 (Rudskog's Swift Bunyan Tigergut x Roughcovers Tawny Lightning)  Doufám, že potomci z tohoto spojení kladně ovlivní český chov.

Závěrem lze říci, že český chov je poměrně úspěšný a hlavně zdravý. Málokteré plemeno má tak nízký výskyt pozitivního DKK jako FCR v Česku, počet postižených jedinců nedosahuje ani hodnoty 4 %. O úspěšnosti chovu také nasvědčuje, že v roce 2002 bylo 2,53% FCR populace, nositeli některého z titulu „Šampión“.

Ke konci roku 2002, kdy byl do chovné knihy v ČR zapsán Flat Coated Retriever s pořadovým číslem 830, je chov těchto elegantních retrieverů natolik stabilizován a dobře uchycen, že již nebude závislý na úzkém kruhu chovatelů, ale může se rozšířit stejně úspěšně jako chov labradorů a goldenů. Zároveň si musíme přiznat, že zakladateli chovu FCR v ČR jsou pánové ing. J. Kubeš a ing. F. Korda, kterým se podařilo chov založit a udržet. Do roku 2002 byli jedinými chovateli, kteří k nám importovali feny a psy FCR.

Importovaní psi a feny Flat Coated Retrieverů do České republiky

1980

Princ The Dark Chessman

ing. Oldřich Profous

nevyužit

1991

Kajta Mimojska

ing. J. Kubeš a ing. F. Korda

chovné účely

1992

Hortensius v. Axenfels

ing. J. Kubeš a ing. F. Korda

chovné účely

1992

Shargleam Sea Storm

ing. J. Kubeš a ing. F. Korda

chovné účely - úhyn

1995

Melody Makers Hope of Liberty

ing. J. Kubeš a ing. F. Korda

chovné účely

1996

M'rub A Dub Styl of Fundy Bay's Naiad

ing. J. Kubeš a ing. F. Korda

chovné účely

1996

J´Cheer Up For Me of Fundy Bay´s Naiad

ing. J. Kubeš a ing. F. Korda

zapůjčena

1996

Mix Up Mix Up of Fundy Bay´s Naiad

ing. J. Kubeš a ing. F. Korda

chovné účely

1997

Aricon von Bailarino 

ing. J. Kubeš a ing. F. Korda

za krytí

1999

Black Amandas Jolly Good Fellow

ing. J. Kubeš a ing. F. Korda

chovné účely

1999

Korsyka Canes Beati

neznámý majitel

jiné účely

2000

Norton Canes Beati

Yveta Holíková

za krytí

2001

Emanon Crays

ing. J. Kubeš a ing. F. Korda

chovné účely

2001

Garregwen Cascade 

ing. J. Kubeš a ing. F. Korda

zapůjčena

2002

Ebony Quin Swallowsflight

Lenka Topolová

chovné účely

 
Šampioni z Českých chovů
 

Assunta von Bailarino

ICh, Ch HR, Ch SLO, Ch H, JCh HR

exportovaná matka z českého chovu, krytá psem z ČR

Zimolez z Vlčích luk

ICh, Ch CZ, Ch SK, JCh CZ

 

Lux pod Kančím vrchem

ICh, Ch CZ, Ch SK 

 

Bára z Kroukartí

ICh, Ch CZ, JCh CZ

 

Lassie pod Kančím vrchem

ICh, Ch CZ

 

Melody Markers Hope of Liberty

ICh, Ch CZ

import

Líza z Vlčích luk

Ch CZ

 

Bessi z Kroukártí

Ch CZ

 

Vaja z Vlčích luk

Ch SK

 

Flip Tichý Ruland

Ch CZ

 

Ada ze Šidláku

Ch CZ

 

Asca Pasecký žleb

JCh SK, JCh CZ

 

Enriko z Kroukartí

JCh SK

 

Tessy Anisok

JCh CZ

 

Argo Lakam Silver

JCh CZ

 

Argo ze Šidláku

JCh CZ

 

Aura ze Soutockého luhu

JCh PL

 

Black Lenfir

JCh SK

 

Bak Lenfir

JCh CZ

 

Bessy Lenfir

JCh CZ

 

Ajka z Madronky

JCh CZ

 

 
 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]