Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů  


MFTR versus MFTR 

V průběhu tří let jsem se účastnila sedmnácti trialů, z nichž většinu pořádal Klub chovatelů loveckých slídičů, sekce retrieverů. V průběhu těchto let bylo posuzování v obou klubech rozdílné, ale v zásadních věcech se až na výjimku oba kluby shodly. RK CZ toleroval první vyběhnutí psa bez povelu a pouze jej penalizoval snížením známky. KCHLS se drželo řádu a pro psa, který vyběhl, zkoušky nekompromisně skončily. Již při podzimním kachním trialu v loňském roce, který pořádal RK CZ, byl průběh a posuzování hodně odlišný. Už tehdy prosákly mezi vůdce informace, že tak, jak probíhal trial v Šašovicích, tak budou v budoucnu podle nově chystaných zkušebních řádů probíhat všechny trialy.

Od ledna 2008 jsou v platnosti nové zkušební řády a kolem posuzování MFTR se mezi vůdci šíří různé informace.  Některé poplašné zprávy vznikly i po MFTR na Konopišti.

A právě o tom, jak rozdílně může vypadat posuzování  MFTR v obou klubech vám chci napsat.

19. 10. 2008 jsme se účastnili MFTR na Konopišti, které pořádal Retriever klub CZ. Při nástupu proběhlo jako obvykle losování. Průběh, jak bude celý trial v jednotlivých kolech probíhat, nám zůstal utajen.

Vylosovala jsem si skupinu, kterou posuzovaly rozhodčí paní Eva Černá a Jindra Hermanová a odebrali jsme se do honitby. Rozhodčí nám řekly, jak a co budou posuzovat, rozdělily nás do dvou skupin, které postupovaly proti sobě a nakonec se spojily. Tak jsem měla možnost vidět práci všech psů v naší skupině i posuzování obou našich rozhodčích. Zvěře bylo dostatek, každý pes měl nejméně pět dohledávek. Všichni psi z naší skupiny tak mohli prokázat své kvality.  Dohledávky byly dlouhé a odpovídaly náročnosti mezinárodní soutěže. Když padl kus na krátkou vzdálenost, odvedly rozhodčí vůdce se psem dál od kusu, tak aby byla vzdálenost na prokázání dohledávky dostatečná. Měřili všem stejným metrem a nikomu to nijak neusnadňovaly. K první leči tedy mohu jen říct, že obě naše rozhodčí byly perfektní, hodnotily výkony psů dobře a my jsme i díky nim prožili krásné dopoledne. 

Odpoledne všichni psi, kteří postoupili, byli spojeni s druhou skupinou, a to v době, kdy již v této skupině probíhalo druhé kolo. O tom, jak se bude hodnotit a jaký bude další průběh trialu, nás informovali pouze vůdci z první skupiny, tak jak jim to bylo oznámeno rozhodčím. V druhé skupině měli v prvním kole dostatek zvěře ale špatnou mušku a znatelně méně dohledávek než my. Někteří psi, kteří postoupili, měli na dohledávku známku 2, i když v dobrém čase dohledali a v pořádku předali. Toto ohodnocení bylo ohrazujícím se vůdcům zdůvodněno tím, že psi měli dohledávky na krátkou vzdálenost. Nakonec nám bylo řečeno, že i my v naší skupině, kteří jsme měli korektní dohledávky, nemůžeme být ohodnoceni známkou 4, kterou jsme dosud měli, ale pouze známkou 3. Rozhodčí nám v tomto ohledu neřekli nic.  O dalším rozhodne druhé a třetí kolo (o leči mluvit nelze). Druhé kolo byl handling na jeden kus. Když pes kus dohledal, zvýšila se mu známka. Tedy pokud jsem celý systém hodnocení pochopila, naší skupině z 3 na 4., druhé skupině z 2 na 3. Třetí kolo byl handling na dva kusy.  Tam jsem hodnocení tak docela nepochopila. V soudcovských tabulkách pro MFTR disciplína handling není, a psi, kteří přinesli pouze jeden kus, dostali sníženou známku z poslušnosti a ovladatelnosti. Při handlingu na dva kusy došlo k rozporuplné situaci. Vůdkyně, jejíž fenka nešla přímo rovně pro pohozenou a kousek vybočila, byla okamžitě z disciplíny odvolána. Naopak rakouský vůdce, jehož pes pobíhal a za soustavného pískání přinesl kus snad v poslední vteřině, získal titul nejvyšší.

K další rozporuplné situaci došlo, když byl vyhlášen rozstřel o titul Res. CACT mezi dvěma GR.  Do rozstřelu šel můj pes, který v 3. kole při handlingu na dva kusy přinesl jen jeden a fenka, které se nepodařilo přinést ani jeden kus. Rozstřel mezi námi dopadl tak, že ani jeden z aktérů v časovém limitu kus nedohledal. Na jejich obranu nutno podotknout, že se celé první, druhé i třetí kolo trialu odehrávalo v tomto prostoru a všichni psi, nejen ti naši, si ověřovali všechna místa, kde před tím kus ležel. Nakonec byl můj pes vyhlášen jako Res CACT. A zdůvodnění?  Protože ve 3. kole donesl alespoň jeden kus.  

Z rozstřelu o absolutního vítěze měli všichni tuzemští vůdci naprosto stejný dojem. Probíhal mezi českým goldenem a známým rakouským labradorem. Handlig na dva kusy v členitém, ale přehledném terénu na velkou vzdálenost byl přímo ušitý na míru rakouskému workingovému soupeři. Byl připraven tak, aby nám naši rakouští hosté ukázali, jakou cestou se vydat, chceme li být úspěšní. Rakouský soupeř předvedl krásnou práci, která se od něj samozřejmě očekávala, a stal se vítězem.

14.12.2008 jsme se účastnili MFTR v třeboňské bažantnici Prátr, který pořádal KCHLS.

Po vylosování do skupin nám bylo oznámeno, jakým způsobem bude vrcholová zkouška probíhat a jak bude případně vpadat rozstřel. Po ukončení nástupu jsme se všichni, včetně hodně početné korony odebrali na bažantnici.

V první leči jedna skupina obstavila část leče a druhá šla proti ní v tlaku. Terén byl hodně náročný, zvěře bylo dostatek, dohledávky na optimální vzdálenost. V druhé leči se skupiny vzájemně prohodily. Posuzování proběhlo korektně, v souladu se zkušebním řádem a v podstatě není co rozebírat. Klasická simulace praktického honu.

Do rozstřelu se dostali dva psi. Rozstřel byl dohledávka dvou kusů v prostorách bažantnice, v náročném a nepřehledném terénu, kdy se pes musel hodně spolehnout na svůj nos. Vůdce musel určit, pro který kus psa posílá. Terén byl nepřehledný, a proto byl pohozen bažant a slepice, aby bylo možné poznat případnou záměnu kusu. První pes přinesl v časovém limitu kus jeden a získal tak titul Res. CACIT a CACT. Vítězkou MFTR se stala a titul CACT a CACIT získala fenka A´MICHELLE Excellent Étincelant.  Její práce byla luxusní. Spolu s paničkou nám ukázaly pěknou práci při navádění na směry a perfektní ovladatelnost. Fenka prokázala nádhernou samostatnou, rychlou práci v náročném terénu a skvělý nos, když namísto dvou kusů přinesla kusy tři (dohledala jeden kus z dopoledne). Vysloužila si potlesk všech přihlížejících.

Ing. Jarmila Pokorná

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]