Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů  


Zamyšlení nad zkušebním řádem
 
V posledních měsících si často kladu otázku proč je v propozicích na každé zkoušky z výkonu  napsáno, že vůdce má mít s sebou platný zkušební řád. Není mi k ničemu, pokud podle této normy není postupováno a posuzováno. Problém vidím v tom, že se začíná postupovat proti zkušebnímu řádu, kde je výklad naprosto (dle mého soudu) jednoznačný.
 
22. 7. 2007 jsem se zúčastnila klubových Speciálních zkoušek z vodních prací, kdy byl pořadatelem RK-CZ. Vrchní rozhodčí rozdělil rozhodčí do jednotlivých skupin podle zkoušených disciplín před losováním pořadí psů. Rozdělení rozhodčích veřejně vyhlásil, ale současně s několika výjimkami.
První výjimka byla pro manželku jednoho z rozhodčích, který posuzoval a dle platného zkušebního řádu nesmí posuzovat své psy ani psy osob mu blízkých. Proto byla víceméně zařazena do skupiny k rozhodčím, kteří by ji mohli objektivně posoudit.
Druhá výjimka byla pro zahraničního vůdce z Německa, kterému kvůli jazykové barieře tlumočila jiná vůdkyně, která též vedla psa. Takže též byli zařazeni do jedné skupiny společně bez ohledu na los.
Vyhlášení tak bylo sporné, ke skupinám rozhodčích nebyly předem z výše uvedených důvodů přiřazeny losovaná čísla a přiznám se, že jsem si dobře nezapamatovala jména rozhodčích pro první, druhou, třetí a čtvrtou skupinu. Díky této nejednoznačnosti jsem nechtěla vyvolávat spory hned na začátku při zahájení zkoušek.
Co se týká průběhu zkoušek u naší skupiny, toto nechávám zatím bez komentáře.
 
V dnešní době jsou zkoušky obsazovány kvalitně vycvičenými psy. Skoro každé zkoušky na kterých se zadává titul CACIT nebo CACT končí při rovnosti bodů rozstřelem.
Podmínky rozstřelu předem určí a vyhlásí vrchní rozhodčí při zahájení soutěže. Zde je hodně diskuzí k tomu, jak posuzovat tuto „soutěž“. Pravdu mají ti, kdo říkají, že pravidla vyhlašuje vrchní rozhodčí a pravdu mají i ti, kdo říkají, že disciplina musí odpovídat a měla by se posuzovat podle platného zkušebního řádu.
 
U všech rozstřelových disciplin by měla být povolena standardní povelová technika, která nebude žádným z rozhodčích upravována, aby nedocházelo ke zbytečnému zmatení vůdců. Již to, že můj pes se zúčastní rozstřelu je pro vůdce jistě nervovou zátěží a pro mladé a nezkušené vůdce to platí dvojnásob. Pak by jistě odpadly některé vášně a hádky, které nejistou situaci kolem rozstřelu mnohdy provází.
 
Tolik mé postřehy.
Na závěr přeji všem vůdcům na zkouškách hodně úspěchů, pevné nervy a jejich psům dobrý vítr.
 
Marie Šustová
CHS Bohemian Ariston

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]