Přehled používaných povelů v myslivecké praxi.

Disciplíny Slovní povel posunek, zvuk, chování vůdce
Přivolání (jméno psa) Ke Mně! dvojité krátké písknutí, u honičů troubení na roh
K noze jméno psa K noze! plesknutí ruky na stehno
Sednutí Sedni! vztyčený ukazovák
Lehnutí Lehni! Daun! K zemi! vztyčená paže, dlouhý hvizd s klesajícím tónem
Hlášení Hlas! kývavý pohyb v zápěstí, vztyčený ukazovák
Odložení Zůstaň!, Místo! pohyb ruky ke směru odložení psa
Pes na volno Volno! Běž si! mávnutí rukou
Slídění Hledej! pohyb ruky ve směru kde má pes hledat
Vlečka  Stopa! ukazování ukazovákem na místo nástřelu
Dohledávka Ztratil!, Hledej! pokyn směrem k dohledání zvěře
Přinášení Aport, Přines! plesknutí psa na hruď
Odevzdání zvěře Pusť! převzetí zvěře vůdcem
Hluboká voda Voda! Vpřed! pohyb paže směrem k vodní hladině
Směr plavání Vpřed! pohyb paže směrem k hledání
Šoulání Dozadu! Za paty! obloukový směr rukou za sebe
Práce na stopě Stopa! klepání ukazovákem na místo nástřelu
Oznamovač Ukaž srnečka! odvázání psa z barvářského řemene
Hlásič Hlas srnečka! odvázání psa z barvářského řemene
Zvolnění tempa Pomalu! mírný tah za barvářský řemen
Norování Vyžeň lištičku! vypuštění do nory
Výstava Zuby! Ukaž zuby! Stůj! Stát! otevření mordy, úprava postoje psa, zejména končetin
Pochvala Hodný! plesknutí psa po hrudníku
Zákaz Fuj! pohrození rukou, trhnutí vodítkem
 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]