Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů

 
Časté a opakující se chyby při předvádění Vašich retrieverů na OVVR. příspěvek Karela Jedličky
 
 
Kontakt s vůdcem :
Základním problémem u většiny vůdců je nedocvičená poslušnost psa. Pes velmi špatně reaguje na povely vůdce, které jsou mnohdy velmi nekonkrétní a zmatečné.
Je třeba si uvědomit, že ačkoli jsou retrieveři velmi inteligentní, musí majitel přistupovat k jejich výchově velmi důsledně. Základem jsou srozumitelná povelová technika a v neposlední řadě i klidný a trpělivý přístup vůdce. Na každou disciplínu nebo předmět který cvičíme musíme mít pouze jeden povel, který je pokud možno krátký . Povely by se měli od sebe pokud možno co nejvíce odlišovat. Výcvik by měl vůdce se svým psem vždy úspěšně zakončit, tak aby si pes nenavykl provedení cviku odbývat.
Vodění psa na vodítku :
Tato disciplína bývá často důvodem rozčarování vůdců nad obdrženou známkou. Pes si velmi často dělá doslova co chce. Vůdce, je často vlečen určenou trasou a mnohdy je snahou psa odtáhnout si majitele někam úplně jinam. Nesmíme zapomínat, že pes musí poslouchat svého pána a ne naopak. Mnozí majitelé si vůbec neuvědomují, jaká rizika může takto špatně vedený pes představovat pro okolí, pro psa, ale i pro majitele samotného.
 
Arinka Hašlerka  při práci v poli
Provedení aportů :
Velmi častou chybou majitelů bývá špatně vedený nácvik aportu. Pes, který má aport ve většině případech vrozený se zkazí tím, že jeho majitelé psa s aportem honí a pes před nimi utíká. Na zkouškách potom vidíme psi, kteří před svým majitelem a vůdcem stojí několik metrů a čekají až si s nimi začne jejich páníček hrát. Je třeba si uvědomit, že tento návyk se v některých případech jen velmi těžko odnaučuje a na zkouškách bývá velmi často důvodem vyloučení psa z dalšího posuzování. Psa je nutno již od útlého dětství chválit za každý donesený předmět a to i v případě, že donesený předmět a jeho vzhled neodpovídá našim představám . Ze zkušeností vyplývá, že aport nemusíme u většiny retrieverů cvičit, stačí jen nezkazit to k čemu byl retriever vyšlechtěn a co má vrozené. I zde platí, že pes má dostat srozumitelný povel a za dobře provedený cvik musí být pochválen.

Ochota k práci na hluboké vodě :

I když je tato vlastnost retrieverům vrozená, setkáváme se na zkouškách se psi, kteří jdou do vody velmi váhavě, nebo dokonce vůbec. Často bývá hlavní příčinou opět majitel, který podcení v době, kdy máme doma malé štěňátko, riziko zrazení psa, který jdouce na procházce kolem vodní plochy, skočí do hluboké vody a nečekaje hloubku, se na dlouhou dobu stává opatrným a mnohdy i zrazeným psem. Vždy si musíme uvědomit, že každý nový podnět, se kterým se štěně seznamuje musí být spojen s příjemnými zážitky. Proto je vhodné chodit s mladými psi nejprve na okraj rybníků, kde je postupný břeh a kde se pes může s vodou dostatečně seznámit.
 
Vodění psa volně :
Mnohdy se nám na zkouškách stává, že pes jde volně u svého majitele lépe než na vodítku. Vlastnost následovat vůdce by měla být pro retrievera vrozená a úzce souvisí s vlastním kontaktem s vůdcem. Z toho vyplývá, že pokud pejskovi věnujeme dostatek času, a nepodceníme nácvik přivolání, bývá tato disciplína dobře zvládnutelná. U této disciplíny se nejedná o dokonalou chůzi u nohy vůdce, ale o to aby pes prokázal že je svého vůdce ochoten následovat .
U zbývajících disciplín jsme u předvedených psů, nezaznamenali žádné větší problémy. Chtěl bych pouze zmínit psychickou nevyzrálost některých mladých psů. Ne vždy bývá brzké předvedení psa ku prospěchu věci. Velmi dobře se nám osvědčily výcvikové tábory, na kterých pomáhají s nácvikem zkušení vůdci a kde je pes v kontaktu s větším množstvím psů a lidí.
 
Pro informaci uvádím všechny zkoušky OVVR pro rok 2002.
 

Zkoušky OVVR pro rok 2002

19.05.2002 Žumberk u Nových hradů
02.06.2002 Nový Řadov u Třeboně
31.08.2002 Nový Řadov u Třeboně
08.09.2002 Drahotěšice u Č. Budějovic
29.09.2002 Brod nad Dyjí
 
Další informace o OVVR