Ráda bych objasnila, proč bylo vydání katalogu tak zpožděné.

V době, kdy měla začít příprava katalogu 2002, to znamená po povodních na podzim 2002, se mnoho lidí zabývalo řešením jiných starostí než zasíláním materiálů pro katalog a tak jsme se s paní Čečrdlovou vzhledem k malému počtu zájemců rozhodli vyčkat do jara r.2003. V té době byl již zájem o publikaci dostatečný a tak jsem začala zpracovávat meteriály, které byly zaslány přímo mně a které jsem měla k dispozici. Na jaře 2003 se udála ještě ta skutečnost, že paní Čečrdlová byla zvolena do čela RK.CZ. jako prezidentka a od té doby začaly s katalogem problémy. Vzhledem k tomu, že paní Čečrdlová se neustále vymlouvala, že je zaneprázdněna, několikrát jsem jí navrhla, aby mi předala všechny zaslané materiály, kterých měla více než polovinu, neboť katalog jsem v té době měla již rozpracovaný a materiály, které měla u sebe, jsem byla ochotna místo ní připravit pro tisk. Přestože ji za tímto účelem několikrát kontaktoval i pan Ing. Šváb, s nímž jsme již druhým rokem klubem určeni pro přípravu klubového Zpravodaje, nebyly nám materiály předány. Poslední týden v srpnu 2003 byly paní Čečrdlovou panu Švábovi předány CD-éčka s údajně připraveným katalogem pro tisk. Veškeré podklady byly zpracovány velmi nekvalitně, bohužel nejen scany fotek, které ve většině případů měly rozlišení a formát pro web a ne pro tisk, ale i texty nebylo možné do tisku pustit. Teprve po té pan Šváb od paní Čečrdlové po dalších urgencích obdržel část podkladových materiálů. Další část podkladů, která se paní Čečrdlové  údajně vymazala z počítače jsme museli shánět znovu přímo od inzerentů. Teprve poté jsem mohla začít na této větší části katalogu pracovat. Dvě fotky jsme již nesehnali vůbec: foto na straně 89 chovatelské stanice Herbu Zadora  žlutý pes a foto přímo na stránce 84 paní Čečrdlové - jedná  se o malé prostřední foto Castiana Butterfly, tyto fotky jsou v té kvalitě, jak byla paní Čečrdlovou předána  celá část jí zpracovaného katalogu.

Pokud bych všechno neudělala úplně znovu, vyšla by největší část katalogu v této kvalitě. 
Navíc bez technického zabezpečení pana Ing. Švába a jeho přípravy sazby by katalog nevyšel vůbec, protože pokud by se mělo platit grafické studio, nepokryly by náklady na tisk platby inzerentů ani zpoloviny. My jsme tuto práci provedli zcela zdarma.

Vzhledem k časovému posunu, byla tato publikace nazvána již rovnou Katalogem 2003.

Ještě jednou se omlouvám a přeji Vám i Vašim pejskům mnoho úspěchů

Krutská Alena