Českomoravská kynologická unie, Českomoravská kynologická jednota,
 Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce Retrieverů
pořádají
SPECIÁLNÍ VÝSTAVU
všech plemen Retrieverů
 
17. 5 2003

Třeboň - spotovní hala

 

Program:

7.30 –   8.30 hod. 

přejímka psů

9.00 – 14.00 hod.

posuzování v kruzích

14.00 – 16.00 hod.

soutěže


Uzávěrka přihlášek:  I. 22.3.2003 a II. 5.4.2003

 

Přihlášky zaslat na adresu:

                        Alena Čečrdlová

                        V Zídkách 119

                        252 46 Vrané nad Vltavou

                        tel: 257 761 093

 

Rozhodčí :

Dagmar Poláková  

vrchní rozhodčí

Česká rep.

Anne Webster 

AK

Velká Británie

Linde Robinson 

AK

Velká Británie

Tarja Hovila

ost. španělé  

Finsko

Keith Yong 

GR

Velká Británie

David Nightingale

LR

Velká Británie

MVDr. Jan Nesvatba

ost. retr. 

Švýcarsko

Hana Arens

GR + ost. ret. 

Rakousko

(změna vyhrazena)


Třídy:


I. Baby

3 - 6 měsíců

II. Dorostu

6 - 9 měsíců (VT)

III. Mladých

9 – 18 měsíců (CAJC)

IV. Mezitřída

od 15 do 24 měsíců (CAC)

V. Otevřená

od 15 měsíců (CAC)

VI. Pracovní

od 15 měsíců (CAC) viz. důležité

VII. Vítězů

od 15 měsíců (CAC) viz. důležité

VIII. Veteránů

od 8 let (VT)


Přiložte k přihlášce PP, případně potřebná potvrzení                  

 
Důležité:
K přihlášce  na výstavu je nutno přiložit fotokopii průkazu původu - platí pro všechny psy přihášené na výstavu. Pro třídu pracovní je nutno doložit certifikát vystavený ČMKJ. Na jiné doklady o vykonaných zkouškách nebude brán zřetel. Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Šampion ČR, Interšampion nebo Šampion členských států FCI.
 
Tituly:
Nejlepší BABY, nejlepší dorost, nejlepší veterán, CAJC, CAC ČR, res. CAC ČR, Klubový vítěz 2002 – pes, fena, BOB, BIS
 
Soutěže:
Nejlepší Baby – nastupují nejlepší Baby podle plemen
Nejlepší mladý jedinec – nastupují mladí podle plemen           
Nejhezčí pár psů - pro psa a fenu v majetku jednoho vystavovatele
Nejhezčí chovatelská skupina - nejméně tři jedinci (min. od dvou matek nebo otců, kteří byli na výstavě posouzeni)
Nejhezčí veterán – nastupují veteráni dle plemen
 

Výstavní poplatky
za prvního psa včetně katalogu

450,00 Kč 550 Kč


za dalšího psa

350,00 Kč


dorost

100,00 Kč


baby

100,00 Kč


veteráni

zdarma


soutěže

100,00 Kč

Inzerce v katalogu

členové klubu

A5 - 500 Kč


ostatní

A5 - 1000 Kč


firmy

dle dohody

 
Platba proveďte na složenku KCHLS – KB Říčany.
Uvádějte prosím účel platby : Klubová výstava 2002
Nebo bankovním převodem na číslo účtu 22937531 / 0100, Komerční banka Říčany,
Var. symbol – 001, Konst. symbol - 0558
Jako doklad o zaplacení se uznává: nalepený ústřižek poštovní složenky na druhé straně přihlášky, přiložený a potvrzený bankovní převodní příkaz, nebo kopie výpisu z bankovního účtu o provedené platbě.          
                                   
Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno vstupním listem
 
Doklady k účasti na výstavě, veterinární podmínky :
PP psa, očkovací průkaz a veterinární osvědčení z místa původu psa, v němž se potvruje, že pes je očkován proti vzteklině, psince, infekčnímu zánětu jater, parvoviróze – ne kratší než jeden měsíc a ne delší než jeden rok.
Pes byl nejdéle tři dny před výstavou vyšetřen a shledán bez klinických příznaků onemocnění – potvrzení!
 
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, vystavovatelem na výstavě. Vystavovatel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu v hale, ale i mimo ní! Možnost finančního postihu!
-          Volné pobíhání psů není dovoleno.
-          Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Nejsou povoleny změny exteriéru psa prováděné nadměrným lakováním, pudrováním, tónováním srsti, základní úprava a vyvazování na stole.
-          Importovaní jedinci musí být zapsáni v plemenných knihách FCI.
-          Výstavní výbor může bez udání důvodu přihlášku odmítnout.
-          Neúčast na výstavě není důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků.
-          V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, bude část poplatku použita k uhrazení nákladů na výstavu.
 
Protesty:
-          Proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný.
-          Protestovat lze jen proti formálnímu porušení výstavního řádu a to písemně s jistinou 500,- Kč Při neuznání propadá ve prospěch pořadatele výstavy.


Jestliže si přejete tisk přihlášky na klubovou výstavu klinkněte sem !!!!